YES! Camp x Hà Nội 2023 truyền cảm hứng cho sinh viên Trường Đại học CMC trở thành doanh nhân toàn cầu

YES! Camp x Hà Nội 2023 truyền cảm hứng cho sinh viên Trường Đại học CMC trở thành doanh nhân toàn cầu

(English below)

Tham gia dự án ‘YES! Camp x Hà Nội 2023’, sinh viên Trường Đại học CMC được thoả sức phát huy các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân mình. Đây là chương trình được Bộ Giáo dục Hàn Quốc hợp tác với Đại học Gwangju, Công ty Jo&Lee Coach Lab cùng các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức, với mục tiêu lấy con người làm trọng tâm, qua đó thúc đẩy sự sáng tạo và mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Các đội thi YES! Camp x Hà Nội 2023 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, huấn luyện viên và giám khảo

Nhóm dự án LINC 3.0 của Đại học Gwangju (do Ngài Kim Dong-jin làm hiệu trưởng) đã tổ chức thành công chương trình ‘2023 K-Uni Startup Global PoI Camp’ tại Hà Nội, Việt Nam trong 6 ngày 5 đêm (từ 1 đến 6 tháng 11 năm 2023).

Chương trình này được thiết kế nhằm mục đích chia sẻ những phương pháp hay nhất về giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển kỹ năng khởi nghiệp thực tế thông qua khám phá thị trường quốc tế và khuyến khích cho sinh viên trở thành nhà lãnh đạo hoặc doanh nhân toàn cầu.

Trước đó, các đại biểu đến từ Đại học Gwangju đã đến thăm Trường Đại học CMC và ký Biên bản ghi nhớ, hợp tác. Trong nội dung của Biên bản ghi nhớ, Trường Đại học Gwangju và Trường Đại học CMC đã thống nhất hợp tác trên nhiều phương diện, tập trung vào tư vấn và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp dựa trên các ý tưởng công nghệ số trong khuôn khổ dự án LINC 3.0. Ngay trong tháng 11/2023, 10 sinh viên của Trường Đại học CMC sẽ được tham dự Khóa đào tạo đầu tiên và duy nhất của Dự án LINC 3.0 tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, sinh viên Trường Đại học Gwangju đã dành thời gian giao lưu với sinh viên Trường Đại học CMC.

Sinh viên Trường Đại học Gwangju tham quan và giao lưu tại Trường Đại học CMC.

YES! Camp x Hà Nội 2023 (từ ngày 3 – 5/11) với 6 đội thi gồm 30 sinh viên đến từ các trường Đại học bao gồm Đại học Gwangju, Đại học CMC, Đại học Hà Nội, Đại học RMIT, Đại học Phenikaa, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thủy Lợi, Đại học Thăng Long, Đại học FPT, v.v.

Chương trình bao gồm các phần lựa chọn nhóm và xây dựng nhóm, phát triển khách hàng, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, thực hiện hóa ý tưởng và trình bày ý tưởng.

Giáo sư Sunsik Roh (Trưởng dự án LINC 3.0 tại trường đại học Gwangju) cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để xây dựng và củng cố mạng lưới toàn cầu nhằm tạo ra một mô hình thành công cho sinh viên khởi nghiệp có thể thành công ở bất kỳ đâu ở nước ngoài thông qua việc mở rộng hoạt động khởi nghiệp của trường đại học và chương trình giáo dục toàn cầu.”

Đội “Dreamy Wedding Planner” đã giành được giải nhất cho ý tưởng khởi nghiệp tại YES! Camp x Hà Nội 2023. Sinh viên Daeun Lee (Trưởng nhóm Dreamy Wedding Planner & Sinh viên trường đại học Gwangju) cho biết: “Với ý tưởng khởi nghiệp được chắt lọc thông qua cuộc thi khởi nghiệp LINC3.0 Tôi tham gia chương trình này để nâng cao hiểu biết về thị trường Việt Nam và phát triển năng lực khởi nghiệp toàn cầu thông qua trao đổi và hợp tác với sinh viên Việt Nam. Với rất nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm học được ở chương trình này, tôi muốn trở thành một doanh nhân quốc tế.


Students of CMC University are inspired by the ‘YES! Camp x Hanoi 2023’ project to become future global entrepreneurs

Participating in the ‘YES! Camp x Hanoi 2023’ project provides the students of CMC University with the opportunity to unleash their knowledge, skills, and personal experiences. This project is a collaboration between the South Korean Ministry of Education, Gwangju University, Jo&Lee Coach Lab Company, and various educational and business entities in Korea. The goal is to place human development at the center, thereby fostering creativity and bringing about positive changes to the community, contributing to the construction of a better future.

Celebrating Our Achievement with Participants, Mentors and Judges

Gwangju University (President Dong-jin Kim) LINC 3.0 Project Group held the ‘2023 K-Uni Startup Global PoI Camp’ in Hanoi, Vietnam for 4 nights and 6 days (Nov 1 ~ 6).

This camp was designed for few purposes of sharing the best practices of entrepreneurship education & support, providing opportunities for practical entrepreneurship capabilities through global market exploration, and empowering the students to become global leader or entrepreneur.

Previously, participants from Gwangju University visited CMC University to sign a Memorandum of Understanding for collaboration. Within the content of the MoU, Gwangju University and CMC University agreed to collaborate on various aspects, with a focus on advising and supporting student startups based on digital technology ideas within the framework of the LINC 3.0 project. In November 2023, a group of 10 students from CMC University will participate in the first and only training course of the LINC 3.0 Project organized in Vietnam. On this occasion, students from Gwangju University spent time interacting with CMC University students.

Visiting to CMC University

‘2023 K-Uni Startup Global PoI Camp” was held to collaborate with YES! Camp x Hanoi 2023 (Nov 3~5). 6 teams were made by 30 participates made 6 teams from Gwangju University, CMC University, Hanoi University, RMIT University, Phenikaa University, Hanoi Polytechnic University, VNU University of Social Sciences and Humanities, Thuy Loi University, Thang Long University, FPT University, etc.

Programs included team selection and team building, customer development, market and competitor analysis, localization of idea, and presentation of idea.

Professor Sunsik Roh (Leader of the LINC 3.0 Project in Gwangju university) said, “We will continue to work hard to build and strengthen a global network to create a successful model for student entrepreneurship that can be successful anywhere overseas through the expansion of university entrepreneurship education global programs.”

The “Dreamy Wedding Planner” team won the first idea in the YES! Camp x Hanoi 2023. Daeun Lee (Team Leader of Dreamy Wedding Planner & Student from Gwangju university) said, “With the startup idea refined through the LINC3.0 startup competition, I participated in this global camp to increase my understanding of the Vietnamese market and develop global startup capabilities through exchange and collaboration with local students. With lots of the experience I learned at this camp, I want to start a global startup.

Leave your thought here