Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CIST

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CIST

Thành lập vào năm 2014, Viện Nghiên cứu Ưng dụng Công nghệ CMC (CIST) là đơn vị nghiên cứu tư nhân hiện đại, với đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ tài năng đến từ nhiều Viện trường và các tổ chức trong và ngoài nước. Sứ mệnh của CIST là nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực BigData, AI, Blockchain, IoT, Security…đưa vào cuộc sống, hỗ trợ cho khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh của cuộc CM CN 4.0 có nhiều cơ hội và thách thức mới.

CIST được tổ chức theo mô hình hoạt động ma trận với tính linh hoạt cao và hướng thị trường. Với hạ tầng phòng Lab hiện đại, hệ thống DataCenter và máy chủ có hiệu năng cao, Trung tâm Sáng tạo và hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, CIST đã hình thành nên một hệ sinh thái sáng tạo hỗ trợ toàn diện cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng.

Chức năng:

 • Tham gia nghiên cứu theo chiến lược của tập đoàn công nghệ CMC
 • Xây dựng năng lực R&D dài hạn
 • Chuyển giao công nghệ tới các công ty thành viên của tập đoàn CMC
 • Hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước

Định hướng nghiên cứu:

 • Big Data/AI (ngân hàng, khách hàng, bảo hiểm, chính phủ, v.v)
 • Bảo mật (BlockChain, v.v)
 • IoT (Smart Devices, Smart Cities, v.v)
 • Robotics (Service Mobile Robot)

Nguồn lực:

 • Cộng tác với hơn 10 trường đại học và phòng nghiên cứu, 40 nghiên cứu viên (chia thành 4 nhóm)
 • Quỹ đầu tư sáng tạo lên tới 2 triệu USD cho các công ty start-up cả trong và ngoài tập đoàn CMC
 • Trung tâm sáng tạo
 • Phòng lab hiện đại
 • Data Center chuẩn Tier 3

Địa chỉ liên hệ: Tầng 04 tòa CMC số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://cist.cmc.com.vn/