University 03

UniCamp
University

A place to discover different paths and build your success

TIN TỨC & THÔNG BÁO

Trường Đại học CMC - một thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ phát triển theo hướng đại học đa ngành, đại học số, đặt mục tiêu nằm trong Top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2043.
0 st

Trường Đại học CMC - Đại học số đầu tiên tại Việt Nam

0 %

Cam kết việc làm cho 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin

0 tỷ

Quỹ Học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 69 tỷ đồng

Our Studies

Learn more about the courses we offer.

Architecture

Design

Engineering

Laws

Biomedical

Economy

Health Care

Sciences

Business

Education

IT

Social Sciences