Tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tóm tắt vị trí tuyển dụng

 • Các chức danh: Phó Giáo sư và Giảng viên.
 • Khoa: Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học CMC.
 • Chế độ làm việc: Toàn thời gian.
 • Địa điểm làm việc: Cơ sở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu và nhiệm vụ chuyên môn khác.
 • Đãi ngộ: Tương xứng với năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả công việc và cạnh tranh trên thị trường.
 • Thời điểm bắt đầu công việc: Theo thỏa thuận.

Về Tập đoàn Công nghệ CMC và Trường Đại học CMC

Thành lập năm 1993, Tập đoàn Công nghệ CMC hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Hệ sinh thái của CMC gồm Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông (Telecommunications) và Khối Nghiên cứu và Giáo dục (Research and Education). CMC có 7 công ty thành viên & liên doanh, 01 viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và 01 trường đại học.

Trường Đại học CMC là một thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, được phát triển theo định hướng đại học công nghệ kỹ thuật tiên tiến và đại học số, với tầm nhìn trở thành một đại học của Việt Nam có uy tín trên thế giới vào năm 2043. Trường có sứ mệnh sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường.

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phát triển một số ngành đào tạo thuộc lĩnh vực CNTT – Viễn thông được xếp hạng ở trong khu vực và trên thế giới vào năm 2033 và năm 2043. Khoa hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là những người có trách nhiệm xã hội, chuyên môn tốt, khả năng sáng tạo, linh hoạt và kỹ năng quản lý để có thể thành công trong môi trường quốc tế và kỷ nguyên số. Các chương trình đào tạo tại Khoa hướng tới kiểm định chất lượng quốc tế ABET.

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông hiện có 2 chương trình đào tạo cử nhân là Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính với 7 chuyên ngành gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển của Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học CMC tuyển dụng các giảng viên có tâm huyết và năng lực cho các vị trí và chức danh sau:

1.  Chức danh Phó Giáo sư, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

1.1. Số lượng: 02.

1.2. Tiêu chuẩn:

 • Đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của Hội đồng GS Nhà nước.
 • Tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học uy tín.
 • Có tinh thần đổi mới và khả năng áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến và ứng dụng công nghệ trong đào tạo.
 • Có khả năng thích ứng với môi trường mới, sẵn sàng đón nhận thử thách mới để chung tay xây dựng một môi trường học thuật tiên tiến ở Việt Nam.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.
 • Ưu tiên ứng viên có năng lực nghiên cứu (tác giả chính 05 bài báo WoS Q1, Q2, bài toàn văn hội thảo khoa học quốc tế hạng A, A* hoặc bằng sáng chế chuẩn Patent của Mỹ, Châu Âu, Đông Bắc Á trong thời gian 05 năm gần nhất).
 • Có đủ sức khỏe để công tác và dưới 50 tuổi (tính đến thời điểm ứng tuyển).

1.3. Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

Chức danh Phó Giáo sư tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông được kỳ vọng:

 • Tham gia phát triển và đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo hướng tới chất lượng xuất sắc.
 • Giảng dạy (trên lớp và/hoặc trực tuyến) và truyền cảm hứng cho sinh viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
 • Xây dựng và dẫn dắt nhóm nghiên cứu/phát triển phòng thí nghiệm hướng tới công bố đỉnh cao và ứng dụng công nghệ.
 • Tham gia thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.
 • Tham gia công tác quản lý, phát triển Khoa.
 • Các hoạt động chuyên môn khác tại Khoa và tại Trường.

1.4. Quyền lợi:

 • Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
 • Được tạo cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu R&D và phát triển tối đa năng lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC và mạng lưới đối tác của Trường.
 • Được đãi ngộ tương xứng với năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả công việc và cạnh tranh thị trường.
 • Được tôn vinh và khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, có đóng góp lớn cho Khoa/Trường, có sản phẩm khoa học đỉnh cao (WoS/Scopus Q1, Q2, Q3).
 • Được hưởng chế độ phúc lợi theo chính sách của Tập đoàn Công nghệ CMC.
 • Giảng viên là người nước ngoài được hỗ trợ về giấy phép làm việc và nhà ở.

1.5. Cách thức ứng tuyển:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi thư ứng tuyển và lý lịch khoa học về địa chỉ email hr@cmc-u.edu.vn, tiêu đề email ghi rõ: “Họ và tên – Phó Giáo sư Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông”.

2.  Chức danh Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

2.1. Số lượng: 03.

2.2. Tiêu chuẩn:

 • Tốt nghiệp tiến sĩ hoặc thạc sĩ ở các đại học uy tín.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc chuyên môn vững chắc về một trong các chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính.
 • Có tinh thần đổi mới và khả năng áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến và ứng dụng công nghệ trong đào tạo.
 • Có khả năng thích ứng với môi trường mới, sẵn sàng đón nhận thử thách mới để chung tay xây dựng một môi trường học thuật tiên tiến ở Việt Nam.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.
 • Tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS, Scopus hoặc chương sách tham khảo do NXB quốc tế có uy tín phát hành trong thời gian 05 năm gần nhất.
 • Có đủ sức khỏe để công tác và dưới 50 tuổi (tính đến thời điểm ứng tuyển).

2.3. Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

Chức danh Giảng viên tại Công nghệ thông tin và Truyền thông được kỳ vọng:

 • Tham gia phát triển và đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo hướng tới chất lượng xuất sắc.
 • Giảng dạy (trên lớp và/hoặc trực tuyến) và truyền cảm hứng cho sinh viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
 • Nghiên cứu khoa học và công bố sản phẩm nghiên cứu.
 • Tham gia thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.
 • Các hoạt động chuyên môn khác tại Khoa.

2.4. Quyền lợi:

 • Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
 • Được tạo cơ hội tham gia các dự án R&D và phát triển tối đa năng lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC và mạng lưới đối tác của Trường.
 • Được đãi ngộ tương xứng với năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả công việc và cạnh tranh thị trường.
 • Được tôn vinh và khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, có đóng góp lớn cho Khoa/Trường, có sản phẩm khoa học đỉnh cao (WoS/Scopus Q1, Q2, Q3).
 • Được hưởng chế độ phúc lợi theo chính sách của Tập đoàn Công nghệ CMC.
 • Giảng viên là người nước ngoài được hỗ trợ về giấy phép làm việc và nhà ở.

2.5. Cách thức ứng tuyển:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi thư ứng tuyển và lý lịch khoa học về địa chỉ email hr@cmc-u.edu.vn, tiêu đề email ghi rõ: “Họ và tên – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông”.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phòng Nhân sự – Trường Đại học CMC

Leave your thought here