Tuyển dụng Giảng viên Công nghệ thông tin

Tuyển dụng Giảng viên Công nghệ thông tin

Thông tin Tuyển dụng Giảng viên Công nghệ thông tin

1. Vị trí: Giảng viên CNTT thuộc Khoa CNTT và Truyền thông.

2. Mức lương: Theo thỏa thuận.

3. Mô tả công việc:

a) Giảng dạy

– Giảng dạy các môn thuộc (các) chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Hệ thống Thông tin và/hoặc Kỹ thuật Máy tính.

– Thực hiện nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn đối với đồ án, dự án và thực tập.

– Tham gia các hoạt động đào tạo khác và các hội đồng trong công tác đào tạo.

b) Nghiên cứu

– Gây quỹ, tìm tài trợ cho nghiên cứu khoa học.

– Tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.

c) Nhiệm vụ chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

– Làm cố vấn học tập cho sinh viên.

– Tư vấn dự án sinh viên (nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp kinh doanh, cộng đồng,…).

– Tham gia công tác quản lý sinh viên và công tác quản lý Trường.

– Phục vụ cộng đồng.

4. Tiêu chuẩn:

a) Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

b) Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm.

c) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu.

d) Tôn trọng các giá trị cốt lõi của CMC Uni là Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt.

(Ứng viên có trên 02 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học và/hoặc thành tích nghiên cứu khoa học được ưu tiên).

5. Chế độ làm việc

a) Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 48 tuần.

b) Thời gian giảng dạy trong một năm học là 330 giờ giảng. Tùy theo năng lực và nguyện vọng, giảng viên có thể đăng ký giảng dạy từ 135 giờ đến 540 giờ.

c) Thời gian còn lại trong một năm học dành cho các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng.

6. Lý do lựa chọn CMC Uni

a) Môi trường làm việc có tính khai phóng, nhân văn, coi trọng “tiếng nói giảng viên”.

b) Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho giảng dạy và làm việc với sinh viên.

c) Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc).

d) Tham gia Chương trình phát triển giảng viên CMC Uni (được đào tạo để giảng dạy theo mô hình flipped classroom, phương pháp blended learning và các phương pháp học trải nghiệm như Team-based Learning, Project-based Learning, Action-based Learning,..).

đ) Cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân trong hệ sinh thái Giáo dục & đào tạo – Nghiên cứu – Doanh nghiệp.

7. Hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ bản mềm qua email: hr.edu@cmc.com.vn với tiêu đề email “CMCU_Giang vien CNTT”.

Hồ sơ gồm Thư ứng tuyển (Application Letter) và CV (Curriculum Vitae).