Trường Đại học CMC công bố danh mục các đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2023-2024

Trường Đại học CMC công bố danh mục các đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2023-2024

Xây dựng và phát triển phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động – một tố chất rất cần thiết đối với sinh viên. Năm học 2023-2024, Trường Đại học CMC triển khai 41 đề tài sinh viên Nghiên cứu Khoa học với sự tham gia của 162 sinh viên. Phần lớn công trình, đề tài của sinh viên trường đều mang tính ứng dụng, sát với nhu cầu thực tiễn. 

75-2024-Q%C4%90-%C4%90HCMC-KHCNHTQT