Lịch sự kiện

We found 1 event available for you
banner sự kiện web-01

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Lớp 20GD – Ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Free

Thời gian: 08:30 – 17:00 | Thứ Năm, ngày 04 tháng 07 năm 2024. Địa điểm: Phòng 409, Cơ sở 1 – Trường Đại học …

8:30 sáng - 5:30 chiều
04/07/2024