Lịch sự kiện

We found 2 events available for you
banner web - Chương trình tham quan doanh nghiệp TOPCV-01

Chương trình tham quan doanh nghiệp – Company Tour tại Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam dành cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh

Free

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại …

2:00 chiều - 4:00 chiều
08/04/2024
banner web-01
9:00 sáng - 11:00 sáng
27/01/2024