Vị trí Chuyên viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Vị trí: Kế toán tổng hợp Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn Về Trường …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương và Phúc lợi (C&B)

Vị trí: Chuyên viên Tiền lương và Phúc lợi (C&B) Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư tích hợp dữ liệu và ứng dụng (Data and Application Engineer)

Vị trí: Kỹ sư tích hợp dữ liệu và ứng dụng (Data and Application Engineer) Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trợ lý Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Vị trí: Trợ lý Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trợ lý Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Vị trí: Trợ lý khoa Mỹ thuật và Thiết kế Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) …

tuyển dụng trường đại học cmc - 8
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Vị trí: Chuyên viên Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn …

tuyển dụng trường đại học cmc - 2
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh và Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 

Vị trí Số lượng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh 05 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội  Hình thức: Cơ hữu  Liên hệ: Trường Đại học CMC  SĐT: 024 7102 9999  Email: tuyensinh@cmc-u.edu.vn  Về Trường …