Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kế toán trưởng
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kế toán trưởng

Vị trí: Kế toán trưởng Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên …

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Marketing
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Marketing

Vị trí: Giảng viên học phần Marketing Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – …

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Data Analytics
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Data Analytics

Vị trí: Giảng viên học phần Data Analytics Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu …

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh và Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 

Vị trí Số lượng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh 05 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà …

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính

Vị trí: Chuyên viên Tài chính Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: …

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ sư tích hợp hệ thống
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ sư tích hợp hệ thống (System Integration Engineer)

Vị trí: Kỹ sư tích hợp hệ thống (System Integration Engineer) Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu …

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế

Vị trí: Chuyên viên Pháp chế Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên …

truong dai hoc cmc tuyen dung giang vien tieng anh
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Giảng viên tiếng Anh

Vị trí: Giảng viên tiếng Anh Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: …

truong dai hoc cmc tuyen dung giang vien khoa hoc may tinh
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Giảng viên Khoa học máy tính

Vị trí: Giảng viên Khoa học máy tính Số lượng: 03 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu …

truong dai hoc cmc tuyen dung nhan vien co so vat chat
Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Cơ sở vật chất

Vị trí: Nhân viên Cơ sở vật chất Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Thời gian: Thứ 2 …