Tin tuyển dụng

trường đại học cmc tuyển dụng
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Vị trí: Giảng viên chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Số lượng: 05 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, …

trường đại học cmc tuyển dụng
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc

Vị trí: Giảng viên chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc Số lượng: 03 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ …

trường đại học cmc tuyển dụng
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên chương trình ngôn ngữ Nhật Bản

Vị trí: Giảng viên chương trình ngôn ngữ Nhật Bản Số lượng: 02 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ …

trường đại học cmc tuyển dụng
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Công tác sinh viên

Vị trí: Trưởng phòng Công tác sinh viên Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Vị trí: Chuyên viên Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Công nghệ thông tin

Vị trí: Giảng viên Công nghệ thông tin Số lượng: 03 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kế toán trưởng

Vị trí: Kế toán trưởng Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Marketing

Vị trí: Giảng viên học phần Marketing Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên học phần Data Analytics

Vị trí: Giảng viên học phần Data Analytics Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu …

CMC University hiring
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh và Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 

Vị trí Số lượng Cán bộ Tư vấn tuyển sinh 05 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà …