Thông báo về việc Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khóa 1 của Trường Đại học CMC

Thông báo về việc Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khóa 1 của Trường Đại học CMC

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghệ CMC và Hội đồng Trường Đại học CMC về việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên Khóa 1 của Trường Đại học CMC, Nhà trường trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 1 (nhập học năm học 2022-2023) chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Khóa 1 như sau:

26 2022 TB-ĐHCMC-KHTC thông báo hỗ trợ học phí cho sinh viên khóa 1 của trường ĐHCMC

Leave your thought here