Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề thi thử môn tiếng Anh Sở GD&ĐT TP. Hà Nội và gợi ý đáp án tất cả mã đề

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề thi thử môn tiếng Anh Sở GD&ĐT TP. Hà Nội và gợi ý đáp án tất cả mã đề

Cuối tuần qua, học sinh lớp 12 của TP. Hà Nội đã tham gia làm bài thi thử khảo sát, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Các sĩ tử hãy cùng tham khảo gợi ý đáp án của tất cả các mã đề thi thử môn Tiếng Anh trong kì thi khảo sát do Sở GD&ĐT TP. Hà Nội tổ chức trong bài viết dưới đây. Đáp án được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên của trang Tuyensinh247.

Xem thêm:

xét tuyển thẳng trường đại học cmc
Các em học sinh có thể tham khảo gợi ý đáp án đề thi thử tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 do Sở GD&ĐT TP. Hà Nội tổ chức.

Theo thống kê, có hơn 100.000 học sinh lớp 12 năm học 2023 – 2024 đang học tập tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện, thị xã tại TP. Hà Nội thực hiện khảo sát trong 2 ngày 5 và 6/4. Các môn thi gồm Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Năm học 2022 – 2023, TP.Hà Nội có 98.642 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh thành phố đạt 99,56%, tăng 0,27% so với năm học trước, tăng 11 bậc trong xếp loại toàn quốc (từ xếp thứ 27 lên vị trí thứ 16), có 149 trường đạt tốt nghiệp 100%.

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 401

1. C 2. B 3. D 4. D 5. A 6. A 7. B 8. A 9. A 10. C
11. B 12. D 13. D 14. B 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. A
21. B 22. A 23. B 24. C 25. C 26. B 27. C 28. D 29. C 30. B
31. D 32. A 33. C 34. B 35. D 36. A 37. C 38. A 39. D 40. A
41. B 42. D 43. C 44. C 45. A 46. A 47. B 48. C 49. D 50. A

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 404

1. D 2. C 3. D 4. B 5. A 6. C 7. A 8. D 9. D 10. D
11. B 12. D 13. B 14. C 15. A 16. B 17. C 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. A 24. A 25. C 26. A 27. B 28. C 29. A 30. A
31. A 32. B 33. C 34. C 35. D 36. A 37. B 38. D 39. D 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. B 46. D 47. C 48. C 49. D 50. A

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 405

1. D 2. D 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. C 9. A 10. D
11. B 12. B 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. A 20. D
21. C 22. B 23. B 24. A 25. B 26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
31. D 32. A 33. D 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. C 40. B
41. A 42. B 43. C 44. D 45. C 46. A 47. C 48. D 49. A 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 408

1. D 2. A 3. A 4. D 5. A 6. B 7. A 8. A 9. B 10. C
11. C 12. A 13. D 14. C 15. D 16. B 17. B 18. D 19. B 20. C
21. A 22. B 23. A 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. D
31. A 32. A 33. B 34. C 35. D 36. B 37. B 38. B 39. C 40. C
41. C 42. A 43. D 44. D 45. D 46. A 47. B 48. A 49. B 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 409

1. B 2. C 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. D 13. B 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. B 20. C
21. D 22. D 23. A 24. C 25. B 26. D 27. D 28. B 29. A 30. A
31. C 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. B 38. A 39. D 40. A
41. A 42. C 43. D 44. C 45. C 46. C 47. A 48. B 49. C 50. B

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 411

1. B 2. C 3. A 4. B 5. D 6. D 7. C 8. B 9. D 10. A
11. B 12. D 13. B 14. B 15. D 16. C 17. C 18. B 19. C 20. B
21. B 22. D 23. A 24. D 25. A 26. C 27. D 28. C 29. B 30. A
31. D 32. C 33. C 34. D 35. D 36. D 37. C 38. A 39. C 40. B
41. D 42. C 43. A 44. A 45. A 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 412

1. D 2. B 3. D 4. C 5. C 6. D 7. D 8. D 9. A 10. A
11. B 12. C 13. D 14. C 15. A 16. B 17. A 18. D 19. C 20. D
21. B 22. C 23. A 24. A 25. B 26. B 27. C 28. B 29. B 30. A
31. C 32. A 33. D 34. A 35. B 36. B 37. C 38. A 39. D 40. A
41. D 42. C 43. C 44. C 45. B 46. D 47. C 48. D 49. A 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 413

1. B 2. C 3. C 4. D 5. D 6. D 7. D 8. A 9. B 10. A
11. A 12. D 13. C 14. A 15. B 16. B 17. A 18. B 19. C 20. A
21. A 22. A 23. C 24. A 25. D 26. C 27. A 28. B 29. D 30. B
31. A 32. A 33. C 34. C 35. D 36. D 37. D 38. B 39. D 40. C
41. D 42. B 43. B 44. B 45. C 46. A 47. B 48. D 49. B 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 415

1. C 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. B 16. B 17. B 18. C 19. D 20. B
21. C 22. A 23. D 24. D 25. C 26. B 27. B 28. A 29. B 30. A
31. A 32. A 33. A 34. D 35. D 36. A 37. D 38. D 39. C 40. B
41. D 42. A 43. B 44. B 45. C 46. C 47. C 48. A 49. D 50. B

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 419

1. B 2. B 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A
11. A 12. D 13. B 14. C 15. A 16. A 17. A 18. B 19. C 20. C
21. D 22. D 23. D 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. D 30. D
31. D 32. C 33. D 34. A 35. B 36. C 37. C 38. D 39. B 40. C
41. A 42. C 43. A 44. A 45. A 46. D 47. C 48. B 49. B 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 420

1. C 2. B 3. B 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9. B 10. D
11. C 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. D 18. C 19. C 20. B
21. C 22. D 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. A
31. D 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 422

Đề Anh tốt nghiệp 2024 - thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đề Anh tốt nghiệp 2024 - thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề Anh tốt nghiệp 2024 - thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề Anh tốt nghiệp 2024 - thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Sở GD&ĐT Hà Nội

1. D 2. B 3. C 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. A 12. C 13. B 14. B 15. A 16. A 17. B 18. A 19. A 20. B
21. B 22. D 23. A 24. C 25. D 26. D 27. A 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33. D 34. C 35. B 36. C 37. D 38. B 39. A 40. D
41. C 42. C 43. B 44. C 45. D 46. B 47. C 48. D 49. C 50. C

Gợi ý đáp án đề thi thử môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 (Sở GD&ĐT TP. Hà Nội) – mã đề 423

1. C 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8. D 9. C 10. C
11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. D 17. B 18. D 19. A 20. A
21. D 22. B 23. D 24. A 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30.C
31. B 32. C 33. A 34. B 35. A 36. D 37. C 38. C 39. B 40. C
41. D 42. A 43. B 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A 49. B 50. D

Sở hữu IELTS 6.0 trở lên – cơ hội trúng tuyển thẳng hoặc quy đổi điểm thi khi xét tuyển vào Trường Đại học CMC

Năm 2024, Trường Đại học CMC công bố phương thức xét tuyển thẳng với các tiêu chí được phân loại thành 08 đối tượng. Một trong những đối tượng được tham gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học CMC đó là thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương. Thí sinh tham khảo các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 tại bảng sau.

Bảng quy đổi tương đương trình độ tiếng Anh theo Common European Framework (CEF).

Ngoài phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học CMC có thể sử dụng để quy đổi điểm cho điểm thi môn ngoại ngữ khi lựa chọn phương thức CMC410 – xét tuyển kết hợp kết quả học tập bậc THPT (học bạ) với chứng chỉ quốc tế (CCQT). Cụ thể, thí sinh chọn một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Điểm xét tuyển là kết hợp điểm quy đổi CCQT (thay môn ngoại ngữ) với điểm TB học bạ cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển = [(Điểm quy đổi CCQT) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.

Trong đó, điểm TB môn được tính như sau:

Điểm TB môn = (Điểm TB môn lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 2.

Cách 2: Điểm xét tuyển là kết hợp điểm quy đổi CCQT với điểm TB học bạ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển = [(Điểm quy đổi CCQT) × 2 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3] × 3 / 4.

Để quy đổi điểm thi cho môn thi ngoại ngữ khi xét tuyển với phương thức CMC410, thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TCF, JLPT hoặc TOPIK quy đổi điểm theo thông tin tại bảng sau.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ ra điểm dùng để ĐKXT vào Trường Đại học CMC năm 2024 (Chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng đến tháng 9/2024).

Lợi thế “vàng” để nhận học bổng toàn phần từ quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng năm 2024

Không chỉ có lợi thế trúng tuyển thẳng hoặc quy đổi điểm cho môn ngoại ngữ khi xét tuyển vào Trường Đại học CMC năm 2024, các thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn có cơ hội giành học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa học. Trong năm 2024, Trường Đại học CMC dành hơn 400 suất học bổng và hàng trăm ưu đãi từ quỹ “CMC – Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 96 tỷ đồng cho những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trong đó, 50 suất học bổng toàn phần có trị giá 100% học phí toàn khóa; 100 và 250 suất lần lượt hỗ trợ 70% và 50% học phí toàn khóa.

Điều kiện để tham gia xét học bổng “CMC Khai phóng” trị giá 100% học phí toàn khóa học là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 trở lên hoặc tương đương. Trong đó, thí sinh phải có kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

Một trong những tiêu chí để tham gia xét học bổng “CMC Sáng tạo” trị giá 70% học phí toàn khóa học đó là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương. Trong đó, thí sinh phải có kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với học bổng “CMC Tiên phong” trị giá 50% học phí toàn khóa học, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương đủ điều kiện để tham gia đăng ký xét học bổng. Trong đó, thí sinh phải có kết quả học tập HK1 lớp 12 không có môn nào dưới 8,00 điểm trong tổ hợp xét tuyển.

Vì số lượng học bổng có hạn và các đợt xét tuyển có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, các thí sinh càng gửi hồ sơ xét tuyển sớm sẽ càng có lợi thế nhận học bổng. Có thể thấy, các phương thức xét tuyển sớm mang đến nhiều ưu thế trong cuộc đua vào đại học đầy cạnh tranh năm 2024, thu hút được nhiều thí sinh an tâm lựa chọn. Vậy các sĩ tử còn chần chừ gì nữa mà không “chớp” lợi thế trúng tuyển đại học sớm với phương thức xét tuyển sớm ngay thôi nào!

Trên đây là gợi ý đáp án tham khảo môn Tiếng Anh trong Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội. Chúc các sĩ tử ôn tập thật tốt để có thêm kiến thức và đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới!

Với lợi thế sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các sĩ tử hãy nhanh tay đăng ký xét tuyển ngay tại trang: https://xettuyen.cmc-u.edu.vn/ để tự tin trúng tuyển ngành học yêu thích và giành lợi thế xét học bổng giảm 100% học phí từ Trường Đại học CMC nhé!


Năm 2024, Trường Đại học CMC dự kiến tuyển sinh 1.300 sinh viên đại học chính quy cho các ngành/chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thông tin Việt – Hàn, Công nghệ Thông tin Việt – Nhật, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn QuốcTrở thành sinh viên tương lai của Trường Đại học CMC, các tân sinh viên có cơ hội nhận hàng trăm suất học bổng hấp dẫn trị giá 50%, 70% và 100% học phí cho toàn khóa học từ Quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 96 tỷ đồng.

nộp hồ sơ xét tuyển trường đại học cmc năm 2024Quý PH&HS tìm hiểu thông tin và đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CMC tại trang: https://xettuyen.cmc-u.edu.vn/ hoặc liên hệ Hotline: 024 7102 9999.