Template 4

Previous slide
Next slide

Trường Đại học CMC - Mô hình đại học số đầu tiên tại Việt Nam

Phát triển kỹ năng toàn diện cho sinh viên với chương trình PEP (Personal Edge Program)

Quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng cho năm 2024

Cam kết 100% việc làm cho sinh viên các ngành Công nghệ, Kỹ thuật học hệ song ngữ nhập học năm 2024.

Giới thiệu chung

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông là khoa chuyên ngành về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, với tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về ICT với thế mạnh là Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước, có tính hội nhập quốc tế cao.​

Lịch sự kiện

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

PGS. TS. Vũ Việt Vũ

Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Văn Huấn

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Phạm Thị Anh Lê

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Hoàng Tiểu Bình

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

TS. Ngô Hoàng Huy

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông