Tag: tuyen dung

thumb - tuyển dụng - 04.07_1
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Vị trí: Chuyên viên truyền thông thương hiệu tuyển dụng Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) …

thumb - tuyển dụng - 04.07_2
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khoa học công nghệ

Vị trí: Chuyên viên Khoa học công nghệ Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn …

tuyển dụng trường đại học cmc - 5
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc

Vị trí: Giảng viên chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn Về Trường Đại …

thumb - tuyển dụng - 12.06_1
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trợ lý khoa Kinh doanh và Quản lý

Vị trí: Trợ lý khoa Kinh doanh và Quản lý Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) …

thumb - tuyển dụng - 12.06_3
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khảo thí

Vị trí: Chuyên viên Khảo thí Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn Về Trường …

thumb - tuyển dụng - 12.06_5
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng Full-time

Vị trí: Thực tập sinh Tuyển dụng Full-time Số lượng: 01 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Công nghệ Thông tin/ Khoa học Máy tính

Vị trí: Giảng viên Công nghệ Thông tin/ Khoa học Máy tính Số lượng: 10 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Thiết kế Đồ họa

Vị trí: Giảng viên Thiết kế Đồ họa Số lượng: 03 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng:  SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC TUYỂN DỤNG
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Quản trị Kinh doanh

Vị trí: Giảng viên Quản trị Kinh doanh Số lượng: 03 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Thứ 2 – Thứ 6 Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: 0852.888.869 (Call/Zalo/Skype/Telegram) Email: hr@cmc-u.edu.vn. …

tuyển dụng trường đại học cmc - 14
Tin tổng hợpTin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giảng viên chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Vị trí: Giảng viên chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Số lượng: 05 Địa chỉ: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội Hình thức: Cơ hữu Liên hệ: Phương Huyền – Chuyên viên Tuyển dụng: SĐT: …