Tag: kỳ thi THPT quốc gia

thi-thpt-quoc-gia
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Lưu ý quan trọng khi đăng ký xét tuyển đại học theo mã ngành

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2023, thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển đại học theo mã ngành, không …

thời gian tuyển sinh đại học 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Dự kiến các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2023

Tại Hội nghị Tuyển sinh 2023 diễn ra ngày 03/03, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin dự thảo Kế hoạch tuyển sinh …

hướng dẫn xét tuyển học bạ THPT 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào Trường Đại học CMC năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học CMC (mã trường: CMC) tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu cho 05 ngành đào tạo với 03 phương thức xét tuyển. …

đáp án đề thi minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Gợi ý đáp án giải đề minh họa thi Tốt nghiệp THPT 2023

Sáng 1/3, Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo 15 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. …

đề tiếng Nhật minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Nhật

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …

đề tiếng Đức minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Đức

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …

đề tiếng trung minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Trung

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …

đề tiếng Hàn minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Hàn

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …

đề tiếng Pháp minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Pháp

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …

đề tiếng Nga minh họa thpt 2023
Kỳ thi THPT Quốc giaTin tổng hợp

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Nga

Sáng nay (3/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi Tốt …