Triết lý – Sứ mệnh – Tầm nhìn

Triết lý


Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình. @Unesco

Đào tạo Khai phóng – Liberal education. @Thomas Huxley

Giáo dục vị Nhân sinh. @VuDinhHoe

Sứ mệnh


Sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, mang đến một không gian học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Tầm nhìn


Trường Đại học CMC sẽ trở thành đại học số hàng đầu Châu Á, nằm trong top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2033 và trở thành đại học đẳng cấp thế giới vào năm 2043.