Seminar Nâng cao chất lượng và phân lớp ảnh viễn thám

Seminar Nâng cao chất lượng và phân lớp ảnh viễn thám

Ngày 29/6 vừa qua, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông tổ chức seminar “Nâng cao chất lượng và phân lớp ảnh viễn thám” với sự tham gia của các thầy cô hội đồng chuyên môn khoa CNTT&TT và các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề báo cáo.

Seminar “Nâng cao chất lượng và phân lớp ảnh viễn thám được trình bày bởi TS.Nguyễn Tu Trung từ Trường Đại học Thủy lợi. Seminar trình bày các nội dung về nâng cao chất lượng ảnh viễn thám đóng vai trò quan trọng trong xử lý ảnh viễn thám, nằm hỗ trợ cho giải đoán ảnh viễn thám. Nâng cao chất lượng có nhiều loại: Khử nhiễu, nắn chỉnh, tăng cường độ tương phản ảnh. Các phương pháp tăng cường độ tương phản chia làm 3 loại: tiếp cận dựa trên biểu đồ xám, logic mờ, tối ưu.

Hạn chế của tiếp cận 1 và 2:

– Sử dụng tiếp cận toàn cục như các phương pháp truyền thống:khó để tăng cường độ tương phản giữa các lớp phủ đất trong ảnh vệ tinh, vì thông tin tương phản cục bộ và chi tiết vẫn có thể bị mất trong các vùng sáng và tối.

– Ngưỡng cận trên max, dưới min nhạy cảm với nhiễu.

– Chỉ thực hiện trên một kênh phổ, với ảnh đa phổ, thuật toán sẽ được thực hiện trên từng kênh ản, do đó thông tin màu của các đối tượng trong ảnh sau đầu ra có thể không được bảo tồn vì mỗi kênh có một chiến lược và các tham số biến đổi khác nhau.

Hạn chế của tiếp cận 3:

– Tốc độ thực thi rất chậm vì phải chạy nhiều lần thuật toán tối ưu nhằm tìm ra tham số tốt nhất.

– Phụ thuộc vào việc chọn hàm tối ưu. Seminar trình bày kết quả nghiên cứu về thuật toán tăng cường ảnh viễn thám dựa trên phân cụm mờ:

– Cục bộ hoá ảnh dựa trên thuật toán FCM – Tăng cường ảnh theo từng cụm – Xử lý đồng thời trên nhiều kênh ảnh – Không phụ thuộc hàm tối ưu. Seminar trình bày thêm về thuật toán phân lớp dựa trên tiếp cận tựa đối tượng…

Leave your thought here