Seminar Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web

Seminar Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web

Ngày 23/02 vừa qua, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông tổ chức seminar “Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web” với sự tham gia của các thầy cô hội đồng chuyên môn khoa CNTT&TT và các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề báo cáo.

Tham dự sự kiện có sự có mặt của PGS.TS Đỗ Văn Thành – Giám đốc Chương trình Đào tạo Công nghệ Thông tin, TS Ngô Hoàng Huy và các nhà khoa học đến từ các khoa Công nghệ thông tin thuộc  trường Đại học.

Seminar Cách tiếp cận biểu diễn và lập luận trên cơ sở tri thức lớn trong lĩnh vực Semantic Web được trình bày bởi TS. Phạm Thị Anh Lê, Khoa CNTT&TT. Seminar trình bày các nội dung: Xử lý ngữ nghĩa dữ liệu luôn là vấn đề được quan tâm nghiên cứu và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Nhiều kết quả nghiên cứu từ cộng đồng Semantic Web đã được thực hiện để đưa ra các phương pháp mô tả ngữ nghĩa của dữ liệu. Từ đó mở ra khả năng tương tác và tích hợp giữa các hệ thống và ứng dụng. Cụ thể, nội dung seminar giới thiệu tổng quan một số vấn đề và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Semantic Web (SW):

– Sơ lược về biểu diễn và lập luận trong cơ sở tri thức (CSTT) sử dụng các công nghệ Semantic Web: ngôn ngữ biểu diễn tri thức và phương pháp lập luận trong Description Logics.

– Giới thiệu một cách tiếp cận lập luận tối ưu với CSTT lớn trong SW: phương pháp phân tách CSTT dựa vào đồ thị G-Decomposition (định nghĩa, các tính chất), biểu diễn CSTT phân tách và lập luận trong mô hình phân tán Distributed Description Logic.

– Giới thiệu vấn đề mô hình hóa dữ liệu trong tích hợp các nguồn dữ liệu với các phương pháp chuyển đổi giữa các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu (các ngôn ngữ thành viên trong họ Description Logics). Tích hợp các nguồn dữ liệu với các ứng dụng trong tìm kiếm thông tin, trợ giúp ra quyết định, biểu diễn thông tin bằng đồ thị tri thức, internet vạn vật, thương mại điện tử, …

– Giới thiệu nhanh một số bài toán mở trong nghiên cứu.

Leave your thought here