Ngành Thiết kế Đồ họa

KHOA MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

Ngành Thiết kế Đồ họa​

1. Tổng quan về ngành Thiết kế Đồ họa

Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo, thiết kế gắn với công nghệ và truyền thông trở thành một xu hướng, đồ họa kết hợp công nghệ số trở thành một ngành học hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đam mê sáng tạo, thích làm việc trong môi trường năng động. Theo xu hướng đó, ngành đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC hướng tới đào tạo sinh viên có khả năng tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng công nghệ số.

2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

Với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, sinh viên được tiếp cận kiến thức mỹ thuật cơ bản, phù hợp với các trường đào tạo nghệ thuật, để có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên vốn kiến thức vững chắc từ nền tảng nghệ thuật cơ bản đến phương pháp thiết kế, kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới.

Phương pháp đào tạo tích hợp, sử dụng giáo trình chuyên ngành nhập khẩu từ nước ngoài và định hướng ứng dụng thực tế tạo ra sự khác biệt cho người học. Từ nền tảng đồ họa căn bản và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đồ họa, sinh viên được học sâu hơn về quá trình hình thành ý tưởng, phác thảo, lựa chọn công nghệ và kỹ thuật thực hành tạo ra sản phẩm.

Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng vẽ tay và kỹ năng digital painting. Chương trình đào tạo thiết kế đồ họa tại Trường Đại học CMC gồm nhiều chuyên ngành cho phép sinh viên lựa chọn theo khả năng và định hướng nghề nghiệp, bao gồm đồ họa truyền thông, đồ họa không gian, đồ họa tương tác, phim hoạt hình và game.

Ngoài kiến thức trong phạm vi nghề nghiệp và chuyên môn, sinh viên còn được trang bị kỹ năng nhận thức, thực hành, cũng như phẩm chất và nền tảng đạo đức, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối và tổ chức học tập và công việc. Học tập dựa trên trải nghiệm thực tế và dựa trên hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, có sự kết hợp cơ hữu giữa giáo dục, nghiên cứu và kinh doanh, tạo ra các giải pháp mới để góp phần phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:​

Định hướng đào tạo trong ngành Thiết kế Đồ họa