Ngành Khoa học Máy tính

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành Khoa học Máy tính

Tổng quan về chương trình đào tạo

Khoa học máy tính (CS) là nghiên cứu về máy tính và hệ thống tính toán. Các cử nhân / kỹ sư Khoa học máy tính chủ yếu làm việc với phần mềm và hệ thống phần mềm; đó là những nghiên cứu và hoạt động về lý thuyết, thiết kế, phát triển và ứng dụng của phần mềm và hệ thống phần mềm.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học CMC hiện nay tập trung chủ yếu vào 3 định hướng đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn, Phát triển phần mềm, Hệ thống thông tin. Sinh viên ngành Khoa học máy tính sẽ lựa chọn theo học một trong ba định hướng nêu trên.

Chương trình được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery – ACM), chuẩn kiểm định của Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ của Mỹ (Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET), hệ thống chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin của Nhật Bản (Information Technology Standard System – ITSS).

Định hướng đào tạo

Cấu trúc chương trình

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

 • Giải tích
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Phương pháp tính

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Toán rời rạc
 • Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở lập trình Web
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công nghệ phần mềm

Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ)

 • Vật lý điện – điện tử
 • Lập trình Python
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp
 • Thuật toán ứng dụng
 • An toàn thông tin
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Quản lý dự án CNTT
 • Phân tích và thiết kế hệ thống
 • Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Giao diện và trải nghiệm người dùng
 • Lập trình C#
 • Công nghệ và lập trình WEB
 • Đồ án chuyên ngành
 • Phân tích và thiết kế giải thuật
 • Đồ họa máy tính
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy và khai phá dữ liệu

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ)

 • Điện toán đám mây
 • Hệ thống số
 • Lý thuyết độ phức tạp
Chuyên ngành

Các học phần tự chọn (Chọn 12 tín chỉ trong các nhóm sau)
Định hướng Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn

 • Học sâu và ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Thị giác máy tính
 • Các hệ thống song song và phân tán

Định hướng Phát triển phần mềm

 • Thiết kế và xây dựng phần mềm
 • Kiểm thử phần mềm
 • Phát triển ứng dụng di động
 • Lập trình game
 • Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin

Định hướng Hệ thống thông tin

 • Nhập môn Hệ thống thông tin
 • Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
 • Quản lý Hệ thống thông tin
 • An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
 • Quản trị học
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính sẽ cung cấp kiến thức cốt lõi có tính chất nền tảng và hiện đại của ngành, cùng với những thức chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo, Khoa học Dữ liệu, Phát triển phần mềm và Hệ thống thông tin.

Chương trình đào tạo được phân bổ tỷ lệ phù hợp và cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên, được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, được thực hành trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế của Tập đoàn Công nghệ CMC và các đối tác quốc tế của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính còn trang bị cho người học các nội dung kiến thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng các cuộc thi nhận chứng chỉ ITFE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản – Fundamental Information Technology Engineer) theo hệ thống chuẩn công nghệ thông tin của Nhật Bản (ITSS). Người học có khả năng áp dụng kiến thức khoa học tính toán để giải quyết các vấn đề thực tế, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ cũng như hội nhập quốc tế.

Triển vọng nghề nghiệp