Ngành Công nghệ Thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành Công nghệ Thông tin

1. Tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học CMC tập trung vào 6 định hướng đào tạo là Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Mạng Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Hệ thống Thông tin (HTTT), và Kỹ thuật Máy tính. Sinh viên ngành này của Trường Đại học CMC sẽ lựa chọn theo học một trong 6 chuyên ngành nêu trên.

2. Chuẩn thiết kế của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin​​

Chương trình được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery-ACM), hệ thống chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin của Nhật Bản (ITSS: Information Technology Standard System).

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của nhiều trường đại học hàng đầu ở trong và ngoài nước như Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Tổng hợp Toronto – Canada, cũng như sự tư vấn chuyên gia của một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn ở trong và ngoài nước khác, trong đó nhất là từ các chuyên gia công nghệ thông tin và truyển thông của Tập đoàn CMC.

3. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học​

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản, cơ sở có tính chất nền tảng, hiện đại của Ngành và những kiến thức chuyên sâu, những công nghệ và kỹ thuật mới, tiên tiến và nổi trội nhất trong các chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Mạng Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Hệ thống Thông tin, và Kỹ thuật Máy tính.

Chương trình đào tạo được tích hợp và cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Giảng dạy chương trình này là những giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Hầu hết giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên. Sinh viên được học tập và trải nghiệm thực tế thông qua thực hành ứng dụng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế của Tập đoàn CMC.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin đã bao hàm các tri thức và kỹ năng cần thiết để nhận được các chứng chỉ ITFE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản – Fundamental Information Technology Engineer) theo hệ thống chuẩn công nghệ thông tin của Nhật Bản (ITSS).

Triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Định hướng đào tạo trong ngành Công nghệ Thông tin