Ngành Công nghệ Thông tin Việt – Hàn

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành Công nghệ Thông tin Việt - Hàn

1. Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành nghiên cứu các phương pháp tiếp cận có hệ thống để lựa chọn, phát triển, áp dụng, tích hợp và quản lý các công nghệ điện toán an toàn. Năm học 2023 -2024, chương trình đào tạo ngành CNTT của Trường Đại học CMC tập trung vào các định hướng đào tạo là Hệ thống và Tích hợp; Mạng Máy tính; An toàn Thông tinKỹ thuật Máy tính.

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery – ACM), chuẩn kiểm định của Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ của Mỹ (Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET), Chuẩn Kỹ sư Công nghệ thông tin Cơ bản (Fundamental Information Technology Engineer) trong hệ thống chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin của Nhật Bản (Information Technology Standard System – ITSS).

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của nhiều trường đại học hàng đầu ở trong nước và Hoa kỳ, trong đó nhất là những trường đã có chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn kiểm định ABET như Canergie Melon, University of Washington, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, và tư vấn chuyên gia của một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn ở trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông của Tập đoàn Công nghệ CMC.

3. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được sau khi học

Chương trình đào tạo ngành CNTT được xây dựng nhằm phát triển các năng lực kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng kỹ thuật và điều tiết hành vi để đưa “know-what” trở thành “know-how”. Trọng tâm chính của chương trình đào tạo là công nghệ, được liên kết chặt chẽ với mục tiêu của người dùng trong ngữ cảnh của một cơ quan, doanh nghiệp. Chương trình đào tạo ngành CNTT sẽ cung cấp kiến thức cốt lõi có tính chất nền tảng và hiện đại của ngành, cùng với những thức chuyên sâu về một trong 4 định hướng: Hệ thống và tính hợp; Mạng máy tính, An toàn thông tin, và Kỹ nghệ máy tính. Chương trình đào tạo được phân bổ tỷ lệ phù hợp và cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

Đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên, được đào tạo bài bản ở các cơ sở đào tạo hàng đầu trong nước hoặc ở các nước tiên tiến, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, được thực hành trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế của Tập đoàn CMC.

Chương trình đào tạo ngành CNTT còn trang bị cho người học các nội dung kiến thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng các cuộc thi nhận chứng chỉ ITFE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản).

Người học có khả năng áp dụng kiến thức trong việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng, ứng dụng, tích hợp và vận hành các thiết bị và hệ thống máy tính cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp:

Định hướng đào tạo trong ngành Công nghệ Thông tin