Lộ trình đào tạo

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Để được vào học giai đoạn chính khóa, sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương (xem bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế). 
  • Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương thì sinh viên có thể theo học chương trình tiếng Anh dự bị tại Trường Đại học CMC. Sau khi nhập học, sinh viên sẽ được đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào (trừ sinh viên các ngành ngôn ngữ) và được xếp học tại các cấp độ tương ứng (từ cấp độ 1 - 6). Sau khi vượt qua cấp độ 6, sinh viên được vào học giai đoạn chính khóa.