Lộ trình đăng ký nguyện vọng và tuyển sinh Trường Đại học CMC năm 2022

Lộ trình đăng ký nguyện vọng và tuyển sinh Trường Đại học CMC năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lộ trình triển khai tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2022. Theo đó, có nhiều mốc thời gian mà thí sinh cần chú ý để hoàn thành đăng ký xét tuyển và nhập học đại học.

22/7 – 20/8/2022
THÍ SINH CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (từ ngày 07 – 08/7), thí sinh sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị trước khi chính thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trong đó, từ 12/7 – 18/7, thí sinh tự do được cấp tài khoản bổ sung để đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT; đồng thời các trường đại học phải công bố kết quả xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm đến thí sinh trước ngày 21/7.

Từ 22/7 – 20/8, thí sinh chính thức đăng ký xét tuyn và điu chnh nguyn vng (không gii hn s ln) trên h thng tuyn sinh ca B GD&ĐT. Đây cũng là thời gian thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và nhập học sớm tại các trường đại học.

Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng trong giai đoạn đăng ký xét tuyển, giúp thí sinh có thêm cơ sở đăng ký, gồm:

  • 24/7: Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
  • Chậm nhất 28/7: Sở GD&ĐT công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh
  • Trước ngày 30/7: Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe.
  • Trước ngày 02/8: Trường đại học điều chỉnh và công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TRƯỚC 17H NGÀY 17/9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

Thời gian để các trường đại học tổ chức xét tuyển từ dữ liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là từ 01/9 – 15/9.

Trước 17g ngày 17/9các trường đại học công b kết qu trúng tuyn chính thc (đt 1) đi vi thí sinh đăng ký xét tuyn trên h thng tuyn sinh ca B GD&ĐT. Thí sinh có thể đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng chỉ có thể trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất.

Quy định tuyển sinh năm 2022 của Bộ GD&ĐT theo định hướng tăng cường hỗ trợ lọc ảo cho thí sinh và các trường đại học, do đó, khi xét tuyển chung tất cả các phương thức tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh quốc gia, thí sinh có thể đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng; nhưng khi các trường đại học tổ chức xét tuyển, hệ thống lọc ảo chỉ cho phép thí sinh trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên nhất.

Điều đó có nghĩa là, thí sinh cần phải BẮT BUỘC ĐẶT NGUYỆN VỌNG MÌNH ƯU TIÊN MUỐN TRÚNG TUYỂN NHẤT LÊN VỊ TRÍ THỨ TỰ NGUYỆN VỌNG 1. Các nguyện vọng khác sẽ đặt ở các vị trí xét tuyển tiếp theo. 

18/9 – TRƯỚC 17H NGÀY 30/9/2022
THÍ SINH HOÀN THÀNH XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Trước 17 giờ ngày 30/9/2022, thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau đó nhập học chính thức tại các trường đại học. Hướng dẫn xác nhận nhập học sẽ được Bộ GD&ĐT công bố hỗ trợ thí sinh.

Thời gian nhập học đại học năm 2022 của đại đa phần thí sinh sẽ khá trễ so với lộ trình tuyển sinh các năm trước (trong khoảng từ 18/9 – 30/9), tuy nhiên nhóm thí sinh trúng tuyển thẳng có thể nhập học sớm hơn, trong thời gian từ 28/7 – 20/8/2022.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 21/7, các trường đại học phải công bố kết quả xét tuyển thẳng đến thí sinh, đồng thời cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (xét tuyển sớm và xét tuyển thẳng) lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian các thí sinh khác đăng ký xét tuyển (22/7 – 20/8) thì thí sinh trúng tuyển thẳng chỉ cần chờ kết quả tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh quốc gia và nhập học chính thức.

L TRÌNH XÉT TUYN VÀO TRƯỜNG ĐI HC Á CHÂU NĂM 2022

Leave your thought here