Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Năm 2022, Tập đoàn CMC đẩy mạnh phát triển khối Nghiên cứu – Giáo dục với việc đầu tư vào Trường Đại học CMC và định vị là Trường Đại học Số đầu tiên tại Việt Nam, là nơi sản sinh thế hệ công dân số tinh hoa cho đất nước, đồng thời trở thành bệ phóng quan trọng giúp CMC đạt mục tiêu tập đoàn số toàn cầu, quy mô tỷ đô với nguồn nhân lực 10.000 – 15.000 

Giới thiệu

<a href="https://cmc-u.edu.vn/tap-doan-cmc/">Về Tập đoàn Công nghệ CMC</a>
<a href="https://cmc-u.edu.vn/dai-hoc-cmc/">Về Trường Đại học CMC</a>