Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Giới thiệu

Tập đoàn Công nghệ CMC định hướng phát triển Trường Đại học CMC trở thành đại học thông minh tiên phong tại Việt Nam (Digital University)
<a href="https://cmc-u.edu.vn/tap-doan-cmc/">Về Tập đoàn Công nghệ CMC</a>
<a href="https://cmc-u.edu.vn/dai-hoc-cmc/">Về Trường Đại học CMC</a>