마켓팅

KHOA KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Ngành Marketing

1. Tổng quan về ngành Marketing

Hoạt động marketing ảnh hưởng và chi phối quy trình bán hàng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhu cầu nhân lực có trình độ đại học cho các vị trí nhân viên, chuyên viên, quản lý, hoặc lãnh đạo các phòng ban Marketing là rất lớn.
 
Ngành Marketing bao gồm các môn học trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng nhằm phát triển năng lực để có thể xây dựng và thực hiện các kế hoạch – chiến lược bán hàng và quảng bá sản phẩm dịch vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. 
 
Trước nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh, Trường Đại học CMC chủ trương mở ngành Marketing trình độ đại học với chương trình đào tạo được thiết kế có tính thực tiễn cao. Marketing là một trong những ngành thuộc chiến lược phát triển dài hạn của Trường Đại học CMC và nhận được sự quan tâm từ phía doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội lực lượng lao động chất lượng cao có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội hiện tại và tương lai. 
 

2. Điểm khác biệt của ngành Marketing tại Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC mở ngành Marketing với định hướng có tính thực tiễn cao, tích hợp với các ngành đào tạo khác; thể hiện sự kết nối và phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học CMC với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhằm cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao trong lĩnh vực Marketing để đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế – xã hội. 
 
Ngành Marketing được xây dựng và phụ trách đào tạo bởi đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo, trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, Anh, Nhật Bản và Châu Âu… và các nhà quản lý đến từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó, chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Marketing được thiết kế phù hợp với chiến lược phát triển và năng lực của Trường Đại học CMC, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội. 
 
Trường Đại học CMC có yêu cầu cao về chuẩn đầu ra Tiếng Anh. Đây được xem là một thế mạnh của Trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Trong quá trình đào tạo, người học được chú trọng đào tạo ngoại ngữ ở trình độ giao tiếp cũng như trình độ chuyên ngành. Đồng thời, khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.5. Như vậy, ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên môn, sinh viên còn có trình độ ngoại ngữ, giúp tăng cơ hội việc làm, khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác quốc tế cũng như có cơ hội học tiếp lên các bậc cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ ở trong và ngoài nước. 
 
Ngành Marketing tại Trường Đại học CMC được chú trọng đào tạo trong môi trường kỹ thuật số nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các hoạt động marketing trên nền tảng công nghệ 4.0. 
 
Môi trường học tập của Trường có tính cá nhân hóa rất cao; hệ thống chăm sóc người học của Trường luôn nhất quán theo phương châm lấy người học làm trung tâm.  Với triết lý đào tạo công dân toàn cầu, tinh thần khai phóng, chú trọng thực học – thực nghiệp trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế bền vững, Trường Đại học CMC tự tin đào tạo những cử nhân Marketing với những chuyên gia với nhiều tố chất cá nhân nổi bật phù hợp với công cuộc hội nhập quốc tế và quản lý phát triển kinh doanh. Với tầm nhìn trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế và khu vực, chiến lược phát triển của Trường bao gồm lộ trình cho chương trình giai đoạn đào tạo bậc đại học chất lượng cao, tiến tới  đàotọạo bậc cao học trong tương lai gần. Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu ,chương trình đào tạo bậc cử nhân  ngành Marketing là một bước phát triển quan trọng để Trường đóng góp cho xã hội  nguồn nhân lực chất lượng cao  với kiến thức chuyên môn tốt, kỹ năng và đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội.  

Triển vọng nghề nghiệp:

경영 및 관리학부

마켓팅

개요

마케팅 활동은 기업의 영업 활동과 판매 과정에 영향을 미치고 관리한다. 직원, 전문가, 관리자 또는 마케팅 부서의 리더를 위한 대학 수준의 인력에 대한 수요가 많다.

마케팅전공은 비즈니스와 비즈니스 활동의 효율성을 보장하는 서비스 상품의 판매 전략과 홍보를 기획하고 실행할 수 있는 능력을 개발하기 위한 지식과 기술을 갖춘 학문이다.

CMC 대학교는 경영 및 비즈니스 분야에서 높은 전문성과 기술을 갖춘 인적 자원에 대한 요구에 직면하여 실용적으로 설계된 교육 프로그램으로 대학 수준의 마케팅 전공을 개설할 것을 주장한다. 마케팅(Marketing)은 CMC 대학교의 장기 개발 전략 분야 중 하나로, 현재와 미래의 경제-사회 개발 요구를 충족시킬 수 있는 지식과 기술을 갖춘 양질의 노동력을 통해 사회에 기여한다.

Định hướng đào tạo

교육 과정

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh

Toán và khoa học cơ bản

Các học phần bắt buộc

 • Quản trị học đại cương  
 • Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp  
 • Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 1 
 • Tâm lý học trong kinh doanh  
 • Giao tiếp trong kinh doanh 
 • Văn hóa doanh nghiệp 
 • Hành vi tổ chức  
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học  
 • Kinh tế học vi mô  
 • Kinh tế học vĩ mô  

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa 
 • Đạo đức kinh doanh  
 • Lập trình trong phân tích kinh doanh 
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 2 

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Nhập môn marketing
 • Truyền thông marketing tích hợp
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị kênh phân phối

Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn) 

 • Quản trị marketing
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị thay đổi
 • Nguyên lý quảng cáo
 • Marketing nội dung
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược và kế hoạch Marketing 
 • Quan hệ công chúng
 • Quản trị sản phẩm  

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Marketing mạng xã hội  
 • Marketing tới khách hàng tổ chức (B2B) 
 • Marketing dịch vụ 
 • Quản trị khủng hoảng truyền thông 
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc 

 • Marketing số 
 • Quản trị thương hiệu toàn cầu
 • Quản trị giá 
 • Marketing quốc tế 

Các học phần tự chọn (chọn 2 môn) 

 • Viết và biên tập cho marketing 
 • Trực quan hóa dữ liệu thị trường  
 • Đồ họa truyền thông 
 • Xây dựng và quản lý website marketing
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

지식, 스킬, 경험

진로