일본어 학과

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Ngành Ngôn ngữ Nhật​

1. Tổng quan về ngành Ngôn ngữ Nhật

Trực thuộc khoa Ngôn ngữ và Văn hóa của Trường Đại học CMC, chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi tiếng Nhật, vừa có kỹ năng kiến thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh doanh thương mại. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Điểm khác biệt của ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMC
 • Chương trình giảng dạy gọn nhẹ 9 kỳ (3 năm học), đồng nghĩa với việc sinh viên có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc đồng thời có thêm nhiều cơ hội khi ra nhập vào thị trường lao động sớm hơn 1 năm so với các bạn học tiếng Nhật tại các trường đại học khác.
 • Chương trình đào tạo tích hợp theo hướng blended learning- học tập kết hợp giữa online và offline đem lại cho sinh viên những trải nghiệm vô cùng khác biệt trong một môi trường đại học số.
 • Chương trình đào tạo hiện đại tập trung theo hướng thực hành, ưu tiên trải nghiệm thực tập sớm tại doanh nghiệp là các công ty con thuộc tập đoàn công nghệ CMC và các bên đối tác.
 • Sau khi kết thúc giai đoạn học tiếng Nhật cơ sở và cao cấp, sinh viên sẽ được tiếp thu những kiến thức liên quan tới hai phân ngành hot nhất hiện nay trong giới tiếng Nhật là kỹ thuật, công nghệ thông tin và kinh doanh thương mại bên cạnh việc học các kỹ năng biên phiên dịch tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản.... Tùy thuộc vào thế mạnh của mình, sinh viên sẽ lựa chọn hai ngành học chuyên sâu để có thể sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay.
 • Chương trình học bổng lên tới 92 tỷ dành tặng cho các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc với các giá trị từ 50% - 100% học phí.
 • Cơ hội việc làm luôn rộng mở tại CMC Global, CMC Japan và các đối tác khác của Tập đoàn CMC.
 • Cơ sở vật chất hiện đại, tài liệu học tập luôn đặt yếu tố chất lượng, bản quyền lên hàng đầu theo tiêu chuẩn Đại học số.
 • Đội ngũ giảng viên ưu tú có nhiều năm học tập, làm việc tại Nhật bản cũng như tại các trường đại học lớn trước đây.

Với những ưu điểm nổi trội trên đây, ngành ngôn ngữ Nhật khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tại Trường Đại học CMC tự tin sẽ nhanh chóng trở thành một thương hiệu trong ngành giáo dục tiếng Nhật, thu hút được nhiều sinh viên yêu tiếng Nhật đến học tập, trải nghiệm và thành công cùng Trường Đại học CMC.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:​

Định hướng đào tạo trong ngành Ngôn ngữ Nhật.

언어 및 문화 학과

일본어 학과

일본어 전공 개요

CMC대학교 언어 및 문화학과 소속으로 일 본어학과 과정은 과학, 기술, 상업경영 분야에서 지식을 보유하고 일본어 실력이 뛰어난 양질의 인력을 양성하기 위해 설계되고 구축되었다. 졸업 후 학생들은 국제 통합 기간 동안 노동 시장의 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있다.

9학기(3년제)의 가벼운 커리큘럼은 학생들이 다른 대학에서 일본어를 배우는 친구들보다 1년 일찍 노동시장에 진출할 때 시간과 돈을 절약할 수 있고 더 많은 기회를 얻을 수 있다는 것을 의미한다.

CMC 대학교의 일본어 및 문화 전공은 이러한 뛰어난 장점으로 일본어 교육 분야에서 빠르게 브랜드가 될 수 있으며 CMC 대학교와 함께 일본어를 사랑하고 공부하고 경험하고 성공하는 학생들을 유치할 수 있을 것이라고 자신한다.

Định hướng đào tạo

교육 과정

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam   
 • Công nghệ số và ứng dụng
 • Dẫn luận ngôn ngữ
 • Đối chiếu ngôn ngữ và dịch thuật 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 06/12 tín chỉ)

 • Thương mại điện tử
 • Kinh doanh quốc tế
 • Nhập môn quản trị dự án
 • Tìm hiểu cộng đồng châu Á
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Tiếng Nhật 1A
 • Tiếng Nhật 1B
 • Tiếng Nhật 2A
 • Tiếng Nhật 2B
 • Tiếng Nhật 3A
 • Tiếng Nhật 3B
 • Tiếng Nhật 4A
 • Tiếng Nhật 4B
 • Tiếng Nhật 5A
 • Tiếng Nhật 5B
 • Tiếng Nhật 6A
 • Tiếng Nhật 6B
 • Tiếng Nhật tổng hợp

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 6/12 tín chỉ)

 • Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản
 • Kỹ năng thực hành văn bản tiếng Nhật
 • Kỹ năng đàm thoại tiếng Nhật
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Nhật
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch
 • Biên dịch Nhật – Việt 1
 • Phiên dịch Nhật – Việt 1
 • Biên dịch Nhật – Việt 2
 • Phiên dịch Nhật – Việt 2
 • Nhật ngữ học đại cương
 • Nhật Bản học đại cương

Các học phần tự chọn chuyên ngành (Sinh viên chọn 15/30 tín chỉ)

 • Tiếng Nhật Công nghệ thông tin
 • Tiếng Nhật Kinh doanh – Thương mại
 • Kỹ năng ứng tuyển và làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản
 • Tiếng Nhật trong dự án công nghệ thông tin
 • Biên phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ – Thông tin
 • Tiếng Nhật Du lịch – Khách sạn
 • Tiếng Nhật Hành chính – Văn phòng
 • Tiếng Nhật trong Luật pháp
 • Giao tiếp thương mại Nhật Bản
 • Biên phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành Kinh doanh – Thương mại
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

지식, 스킬, 경험

진로