전자 – 통신 기술학과

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

1. Tổng quan về ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học CMC đào tạo theo định hướng ứng dụng. Sinh viên được học các kiến thức công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện tử – viễn thông, có khả năng thiết kế vi mạch bán dẫn; thiết kế, chế tạo và quản lý các hệ thống thiết bị Điện tử, Truyền thông hiện đại như thiết bị di động 4G/5G, máy tính, các hệ thống mạng và thiết bị viễn thông; phát triển các hệ thống nhúng và internet kết nối vạn vật (IoT),…

Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định ABET, một tổ chức kiểm định uy tín của Hoa kỳ cho các ngành kỹ thuật, công nghệ.

Khi theo học tại Trường Đại học CMC, sinh viên được làm việc với các giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực điện tử – viễn thông có nhiều năm kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiêm; được tiếp cận những công nghệ mới nhất thông qua phương pháp giảng dạy tiên tiến, hệ thống đại học số hỗ trợ học tập, trải nghiệm số. Sinh viên được trau dồi kiến thức chuyên môn và được thực hành ngay trong các phòng thí nghiệm hiện đại của Nhà trường giúp nắm vững được các nguyên lý, phát triển tư duy sáng tạo để có thể đưa các kiến thức đã được học vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả. Quá trình đào tạo, sinh viên được thực tập và nhúng trong môi tường làm việc của các doanh nghiệp điện tử, viễn thông hàng đầu, giúp sinh viên có đầy đủ năng lực để tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế ngay khi ra trường.

Các định hướng đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông của Trường Đại học CMC đáp ứng nhu cầu cao của xã hội như: Thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design); Công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến; Hệ thống nhúng và IoT.

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông trang bị cho sinh viên kiến thức bao quát về khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn sâu và khả năng ứng dụng, thực hành trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch bán dẫn, Công nghệ Mạng và Truyền thông tiên tiến, Hệ thống nhúng và IoT. Sinh viên có khả năng khai thác vận hành, nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử-viễn thông, có thể nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống điện tử ứng dụng công nghệ viễn thông, công nghệ vi mạch, bán dẫn, xử lý tín hiệu và thông tin trong công nghiệp và dân dụng.

Chương trình đào tạo được phân bổ tỷ lệ phù hợp và cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên, được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, được thực hành trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế của Tập đoàn Công nghệ CMC và các đối tác quốc tế của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Triển vọng nghề nghiệp:

Định hướng đào tạo

미디어 및 정보 기술 학부

전자 – 통신 기술학과

1. 교육 프로그램 개요 전자 – 통신 기술학과는

전자 – 통신 기술학과는 CMC대학교에서 응용 중심으로 교육한다. 학생은 전자 – 통신분야; 반도체마이크로칩 설계; 4G/5G모바일 컴퓨터, 네트워크 같은 차세대 전자 – 통신 장비 설계와 관리 및 제조; 임베디드 시스템 (Embedded System) 과 사물인터넷(IOT)에 관한 선진 지식을 교육받는다. 교육 프로그램은 엔지니어링 및 기술분야를 검증하는 미국 ABET검증의 표준에 따라 구축된다.

CMC대학교에 다니는 학생은 전자 – 통신 분야의 수년간의 경험이 가득하고 책임감이 강한 전문가인 교사의 지도를 받을 수 있다. 게다가 학습자들은 고급 교수법과 학습에 지원하는 디지털 대학을 통해 최신의 기술에 접근할 수 있다. 취득된 지식을 효과적으로 실제 활용할 수 있어서 기초 원리를 잘 파악하고 독창적인 아이디어를 개발할 수 있기 위해 학생에게 전문 지식뿐만 아니라 학교의 현대적인 시험실을 제공해 준다. 교육받는 과정에는 기업과 일치한 환경에서 실습하고 학생에게 자신감이 가득한 경험을 쌓을 수 있고 졸업후 실제 업무를 하기에 큰 도움이 된다.

CMC대학교의 전자 – 통신 기술학과의 교육지향은 사회의 요구에 만족시키는IC 디자인 (IC Design), 네트워크 및 차세대 통신 기술, 임베디드 시스템 (Embedded System) 및 사물인터넷 (IOT) 이다.

교육지침

교육 과정

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Giải tích 3
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Phương pháp tính
 • Vật lý 1
 • Vật lý 2
 • Vật lý 3
 • Thực hành vật lý đại cương
 • Vật lý linh kiện bán dẫn

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Cơ sở lập trình
 • Nhập môn kỹ thuật công nghệ
 • Linh kiện điện tử
 • Thực hành linh kiện điện tử
 • Kỹ thuật điện
 • Điện tử tương tự
 • Thực hành điện tử tương tự
 • Điện tử số
 • Thực hành điện tử số
 • Tín hiệu và hệ thống
 • Thực hành tín hiệu và hệ thống
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ)

 • Lập trình Python
 • Lập trình C#
 • Lập trình hướng đối tượng

Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 05/10 tín chỉ)

 • Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh doanh quốc tế
Cơ sở ngành
 • Xử lý tín hiệu số
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Thiết kế số và vi xử lý
 • Thực tập thiết kế số và vi xử lý
 • Nhập môn hệ thống nhúng
 • Thực tập nhập môn hệ thống nhúng
 • Kỹ thuật điều khiển
 • Mạng máy tính và truyền thông
Chuyên ngành

Định hướng Thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design)

 • Thiết kế mạch tích hợp tương tự
 • Thiết kế mạch tích hợp số
 • Kiến trúc máy tính
 • Thiết kế hệ thống nhúng trên chip
 • Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử
 • Đồ án chuyên ngành thiết kế vi mạch

Định hướng Công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến

 • Kỹ thuật anten
 • Truyền thông di động IoT và ứng dụng
 • Truyền thông số và mã hóa
 • Truyền thông quang
 • Đồ án chuyên ngành
 • Truyền thông và Mạng

Định hướng Hệ thống nhúng và IoT

 • Thiết kế hệ thống nhúng trên chip
 • Thiết kế mạch tích hợp số
 • Kiến trúc máy tính
 • IoT và ứng dụng
 • Lập trình cho thiết bị di động
 • Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

지식, 스킬, 경험

전자 – 통신 기술학과는 학생에게 IC 디자인 (IC Design), 네트워크 및 차세대 통신 기술, 임베디드 시스템(Embedded System) 및 사물인터넷(IOT)분야에 관한 기초 과학지식, 전문 지식, 응용과 실습을 하는 능력을 갖춘다. 학생은 운영할 수 있고 시스템과 전자 – 통신 장비 업그레이드를 할 수 있다. 게다가 통신 기술, IC 디자인 (IC Design) 기술, 정보와 신호 처리 기술을 활용하는 전자 시스템에 대해 연구와 설계를 하고 개발할 수 있다.

본 교육 프로그램은 이론과 실습이 균형을 이룬다. 교사진은 대부분 박사학위이며 선진국에서 교육받고 강의와 연구, 특히 응용 연구를 하는 경험이 아주 풍부하다. 학생은 현대적인 환경에서 공부하고 CMC기술 그룹의 프로젝트의 전문 경험이 가득한 전문가의 지도로 실습할 수 있다.

진로