Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tuyển sinh

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ đào tạo 4 ngành (20 chuyên ngành) từ năm 2023: Kỹ thuật Phần mềm, An toàn Thông tin, Mạng Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Hệ thống Thông tin (HTTT), Kỹ thuật Máy tính ...

Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu trọng tâm: CyberSecurity, AI, IoTs, Cloud…
Nhóm nghiên cứu: BigData và dự báo , Trí tuệ nhân tạo, Blockchain Technologies, Cloud and Edu Techs

Chương trình đào tạo

Được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery-ACM), hệ thống chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin của Nhật Bản (ITSS: Information Technology Standard System).

Giới thiệu chung

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông là khoa chuyên ngành về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, với tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về ICT với thế mạnh là Khoa học máy tính, hệ thống thông tin, điện tử – viễn thông và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước, có tính hội nhập quốc tế cao.​

Danh mục chương trình Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ đào tạo 4 ngành (20 chuyên ngành) từ năm 2023.

Hợp tác đối ngoại

Trường Đại học CMC chú trọng thiết lập mối quan hệ hợp tác và ký kết các văn bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác trong nước và quốc tế như Microsoft, Học viện Máy tính Kyoto (KCG), Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC ... Qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai hợp tác chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học CMC có cơ hội đẩy mạnh nghiên cứu và trao đổi chuyên môn; trao đổi sinh viên ở kỳ thực tập doanh nghiệp và các dự án khác; đảm bảo vững chắc cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH