電子通信技術学部

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

1. Tổng quan về ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học CMC đào tạo theo định hướng ứng dụng. Sinh viên được học các kiến thức công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện tử – viễn thông, có khả năng thiết kế vi mạch bán dẫn; thiết kế, chế tạo và quản lý các hệ thống thiết bị Điện tử, Truyền thông hiện đại như thiết bị di động 4G/5G, máy tính, các hệ thống mạng và thiết bị viễn thông; phát triển các hệ thống nhúng và internet kết nối vạn vật (IoT),…

Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định ABET, một tổ chức kiểm định uy tín của Hoa kỳ cho các ngành kỹ thuật, công nghệ.

Khi theo học tại Trường Đại học CMC, sinh viên được làm việc với các giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực điện tử – viễn thông có nhiều năm kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiêm; được tiếp cận những công nghệ mới nhất thông qua phương pháp giảng dạy tiên tiến, hệ thống đại học số hỗ trợ học tập, trải nghiệm số. Sinh viên được trau dồi kiến thức chuyên môn và được thực hành ngay trong các phòng thí nghiệm hiện đại của Nhà trường giúp nắm vững được các nguyên lý, phát triển tư duy sáng tạo để có thể đưa các kiến thức đã được học vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả. Quá trình đào tạo, sinh viên được thực tập và nhúng trong môi tường làm việc của các doanh nghiệp điện tử, viễn thông hàng đầu, giúp sinh viên có đầy đủ năng lực để tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế ngay khi ra trường.

Các định hướng đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông của Trường Đại học CMC đáp ứng nhu cầu cao của xã hội như: Thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design); Công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến; Hệ thống nhúng và IoT.

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông trang bị cho sinh viên kiến thức bao quát về khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn sâu và khả năng ứng dụng, thực hành trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch bán dẫn, Công nghệ Mạng và Truyền thông tiên tiến, Hệ thống nhúng và IoT. Sinh viên có khả năng khai thác vận hành, nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử-viễn thông, có thể nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống điện tử ứng dụng công nghệ viễn thông, công nghệ vi mạch, bán dẫn, xử lý tín hiệu và thông tin trong công nghiệp và dân dụng.

Chương trình đào tạo được phân bổ tỷ lệ phù hợp và cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Đội ngũ giảng viên phần lớn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên, được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, được thực hành trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm chuyên sâu trong xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế của Tập đoàn Công nghệ CMC và các đối tác quốc tế của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Triển vọng nghề nghiệp:

Định hướng đào tạo

情報通信技術学部

電子通信技術学部

電子通信技術学部の概要

CMC大学の電子・通信工学技術専攻は、応用志向のトレーニングを提供します。学生はエレクトロニクスと電気通信分野の高度な技術知識を学び、半導体回路の設計、4G/5Gモバイル機器、コンピュータ、ネットワークシステム、電気通信機器などの最新の電子通信機器システムの設計、製造、管理、組み込みシステムやモノのインターネット(IoT)の開発、…

このトレーニング・プログラムは、エンジニアリングおよびテクノロジー業界の権威ある米国の認定機関であるABETの認定基準に従って構築されている。

CMC大学の電子通信工学技術部門のトレーニングの方向性は、次のような社会の高いニーズを満たしています: 半導体IC設計(ICデザイン)、高度なネットワークと通信技術、組み込みシステムとIoT。

教育指針

専攻プログラム

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Giải tích 3
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Phương pháp tính
 • Vật lý 1
 • Vật lý 2
 • Vật lý 3
 • Thực hành vật lý đại cương
 • Vật lý linh kiện bán dẫn

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Cơ sở lập trình
 • Nhập môn kỹ thuật công nghệ
 • Linh kiện điện tử
 • Thực hành linh kiện điện tử
 • Kỹ thuật điện
 • Điện tử tương tự
 • Thực hành điện tử tương tự
 • Điện tử số
 • Thực hành điện tử số
 • Tín hiệu và hệ thống
 • Thực hành tín hiệu và hệ thống
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ)

 • Lập trình Python
 • Lập trình C#
 • Lập trình hướng đối tượng

Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 05/10 tín chỉ)

 • Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh doanh quốc tế
Cơ sở ngành
 • Xử lý tín hiệu số
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Thiết kế số và vi xử lý
 • Thực tập thiết kế số và vi xử lý
 • Nhập môn hệ thống nhúng
 • Thực tập nhập môn hệ thống nhúng
 • Kỹ thuật điều khiển
 • Mạng máy tính và truyền thông
Chuyên ngành

Định hướng Thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design)

 • Thiết kế mạch tích hợp tương tự
 • Thiết kế mạch tích hợp số
 • Kiến trúc máy tính
 • Thiết kế hệ thống nhúng trên chip
 • Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử
 • Đồ án chuyên ngành thiết kế vi mạch

Định hướng Công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến

 • Kỹ thuật anten
 • Truyền thông di động IoT và ứng dụng
 • Truyền thông số và mã hóa
 • Truyền thông quang
 • Đồ án chuyên ngành
 • Truyền thông và Mạng

Định hướng Hệ thống nhúng và IoT

 • Thiết kế hệ thống nhúng trên chip
 • Thiết kế mạch tích hợp số
 • Kiến trúc máy tính
 • IoT và ứng dụng
 • Lập trình cho thiết bị di động
 • Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

知識、技能、経験

電子通信工学技術学部プログラムでは、基礎科学の総合的な知識、深い専門知識、半導体回路設計の分野での応用力と実践力が身につきます。インストラクション、高度通信およびネットワーク技術、組込みシステムおよびIoT。学生は、電子および電気通信システムおよび機器を利用、操作、およびアップグレードする能力を身につけ、電気通信技術とマイクロチップ技術を適用した電子システムを研究、設計、開発することができるようになります。

CMC大学で学ぶと、学生は長年の経験と熱意、責任感を持った電子・通信分野の専門家である講師陣のもとで学ぶことができ、先進的な教授法、学習をサポートするデジタル大学システム、デジタル体験を通して最新のテクノロジーに触れることができる。学生は、学校の近代的な研究室で専門的な知識と実践力を養い、原理を習得し、学んだ知識を実践で効果的に活用できる創造的思考を養える。研修期間中、学生は大手エレクトロニクスおよび電気通信企業の職場環境でインターンシップを行い、早期に自信を持ち実際の職場環境に入ることができる。

研修プログラムは適切な割合で配分され、理論と実践のバランスが取れている。講師の大半は博士号以上の学位を持ち、先進国で十分な訓練を受け、教育と研究、特に応用研究において豊富な経験を持っている。学生は、CMCテクノロジーグループとそのパートナーの実用的なアプリケーションの構築と展開に深い経験を持つ技術専門家の指導の下で、近代的な環境で学び、実践的な経験を積むことができる。

キャリア展望