Hướng dẫn tính điểm xét Tốt nghiệp THPT 2022 và điểm liệt mà thí sinh cần biết

Hướng dẫn tính điểm xét Tốt nghiệp THPT 2022 và điểm liệt mà thí sinh cần biết

Cách tính điểm thi Tốt nghiệp THPT 2022 là một trong những vấn đề được rất nhiều thí sinh cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm sau khi kỳ thi kết thúc. Ban Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học CMC (mã trường CMC) đã tổng hợp những thông tin hướng dẫn cách tính điểm xét tốt nghiệp và điểm liệt, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN): Gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN, cụ thể:

– Điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT và học viên GDTX được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022
Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022

Lưu ý: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Các bài thi bao gồm:

– Đối với thí sinh giáo dục THPT có 04 (bốn) bài thi, gồm:

+ 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

+ 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;

– Đối với thí sinh GDTX có 03 (ba) bài thi, gồm:

+ 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn;

+ 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

2. Điểm liệt kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Điều 42 Quy chế tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 42. Công nhận tốt nghiệp THPT

1. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

2. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều thi 36 Quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 là từ 1,0 điểm trở xuống.

Xem thêm:

* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn KHTN: HóaVật líSinh học
* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề các môn KHXH: Giáo dục công dân Địa líLịch sử
* Đề thi và đáp án tham khảo của 24 mã đề môn ToánVăn – Anh

Phương thức xét tuyển 2022 tại Trường Đại học CMC
05 phương thức xét tuyển năm 2022 tại Trường Đại học CMC. Quý PH&HS tham khảo chi tiết TẠI ĐÂY.

Leave your thought here