Bảng chi tiết Học phí 2022

Bảng chi tiết Học phí 2022

Trường Đại học CMC thông báo chi tiết học phí năm học 2022 – 2023

  • Học phí giai đoạn chuyên ngành
CHUYÊN NGÀNH HỌC PHÍ SỐ HỌC KỲ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN _ MÃ CẤP IV – MOET 7480201
Kỹ thuật Phần mềm / Software Engineering 26 triệu đồng/học kỳ 9 học kỳ
An toàn Thông tin / Cyber Security
Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu / AI and Data Science
Hệ thống Thông tin / Information Systems
Kỹ thuật Máy tính / Computer Engineering
Mạng máy tính/ Computer Network
QUẢN TRỊ KINH DOANH _ MÃ CẤP IV – MOET 7340101
Quản trị Kinh doanh Số / Digital Business Administration 24 triệu đồng/học kỳ 9 học kỳ
Marketing Số / Digital Marketing
Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh / Smart Supply Chain Management
NGÔN NGỮ NHẬT BẢN _ MÃ CẤP IV – MOET 7220209
Tiếng Nhật trong Công nghệ – Kỹ thuật / Japanese Language in E&T 22 triệu đồng/học kỳ 9 học kỳ
Tiếng Nhật trong Kinh doanh – Thương mại / Japanese Language in B&T
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC _ MÃ CẤP IV – MOET 7220210
Tiếng Hàn trong Công nghệ – Kỹ thuật / Korean Language in E&T 22 triệu đồng/học kỳ 9 học kỳ
Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại / Korea Language in B&T
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  _ MÃ CẤP IV – MOET 7210403
Thiết kế Đồ họa / Graphic Design 22 triệu đồng/học kỳ 9 học kỳ

*Học phí nêu trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh

  • Học phí chương trình tiếng Anh:10 triệu đồng/cấp độ
CẤP ĐỘ ĐẦU RA THỜI GIAN
Tiếng Anh cấp độ 1 Tương đương IELTS 3.5 90 giờ
Tiếng Anh cấp độ 2 Tương đương IELTS 4.0 90 giờ
Tiếng Anh cấp độ 3 Tương đương IELTS 4.5 90 giờ
Tiếng Anh cấp độ 4 Tương đương IELTS 5.0 90 giờ
Tiếng Anh cấp độ 5 Tương đương IELTS 5.5 90 giờ
Tiếng Anh cấp độ 6 Tương đương IELTS 6.0 90 giờ

 

Search