Hệ đào tạo

Hệ đào tạo

1. Hệ đào tạo Song ngữ (Global Mode - GM)

Chương trình giáo dục đại học Hệ đào tạo Song ngữ (Global Mode – GM) là chương trình đào tạo cử nhân trình độ đại học chính quy, với điểm nổi bật là sử dụng ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh cho khoảng 50% học phần chuyên môn.
Trường Đại học CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên hệ Song ngữ các ngành công nghệ, kỹ thuật tại Tập đoàn Công nghệ CMC, SAMSUNG, các doanh nghiệp đối tác hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Ngôn ngữ giảng dạy
50% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào
Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên trước khi vào học chuyên môn (Học kỳ 1), hoặc hoàn thành level 5 chương trình tiếng Anh của Trường Đại học CMC.
Riêng chương trình Công nghệ Thông tin Việt – Hàn & Công nghệ Thông tin Việt – Nhật: không yêu cầu ngoại ngữ đầu vào.

Các ngành/chương trình đào tạo hệ Song ngữ:
• Công nghệ Thông tin
• Công nghệ Thông tin Việt – Hàn
• Công nghệ Thông tin Việt – Nhật
• Khoa học Máy tính
• Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
• Quản trị Kinh doanh
• Marketing

2. Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (Standard Mode - SM)

Chương trình giáo dục đại học Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM) là chương trình đào tạo cử nhân trình độ đại học chính quy, đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới. Từ năm thứ hai, sinh viên học tập với tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh cho các môn chuyên ngành.

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Việt

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào
Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 4.5 trở lên trước khi vào học chuyên môn (Học kỳ 1), hoặc hoàn thành Level 3 chương trình tiếng Anh của Trường Đại học CMC.

Các ngành/chương trình đào tạo hệ Tiêu chuẩn:

  • Công nghệ Thông tin
  •  Khoa học Máy tính
  • Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
  • Quản trị Kinh doanh
  • Marketing
  • Thiết kế Đồ họa
  • Ngôn ngữ Hàn Quốc
  • Ngôn ngữ Nhật

3. Thông tin về Hệ đào tạo Song ngữ (GM) và Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM)

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến