Hệ đào tạo tiêu chuẩn

HỆ ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Tốt nghiệp sớmLàm việc sớmTrưởng thành nhanh

1. Tổng quan về hệ Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM)

Chương trình đào tạo đại học hệ Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM) tại Trường Đại học CMC kéo dài trong 3 năm với 9 học kỳ (mỗi năm 3 học kỳ). Đối với hệ SM, Hiện Trường đào tạo các ngành sau đây:

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào: hệ Tiêu chuẩn không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa.

Yêu cầu tiếng Anh đầu ra khi xét tốt nghiệp: Sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, IELTS 4.5 hoặc B1 theo Khung tham chiếu châu Âu CEFR hoặc tương đương (Phụ lục đính kèm).

Về đào tạo tiếng Anh trong quá trình học: sau khi nhập học, sinh viên được làm bài kiểm tra và được xếp vào lớp có cấp độ phù hợp (từ cấp độ 1 đến cấp độ 4) với trình độ trình độ tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên sẽ cần hoàn thành hết cấp độ 4 của chương trình đào tạo tiếng Anh Trường Đại học CMC để đạt được trình độ B1.

Chuyển hệ đào tạo từ SM sang hệ đào tạo song ngữ (GM)  (chỉ áp dụng đối với sinh viên các ngành CNTT, KHMT và QTKD): trong quá trình học, sinh viên có thể chuyển hệ đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Trường. Cụ thể như sau:

 • Chấp hành tốt các quy chế, quy định về đào tạo của Trường Đại học CMC;
 • Có đơn xin chuyển sang học hệ GM;
 • Có trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ (CEFR) hoặc tương đương.
 • Thời gian học hệ SM không quá 3 kỳ, có kết quả trung bình chung học tập đạt từ 2,5 trở lên và các điều kiện tổ chức đào tạo phù hợp.

2. Lộ trình đào tạo hệ Tiêu chuẩn

2. Thông tin về hệ Song ngữ (GM) và hệ Tiêu chuẩn (SM)

STT

Nội dung

Hệ Song ngữ (Global Mode – GM)

Hệ Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM)

1Ngành đào tạo
 • Công nghệ Thông tin
 • Khoa học Máy tính
 • Quản trị Kinh doanh
 • Công nghệ Thông tin
 • Khoa học Máy tính
 • Quản trị Kinh doanh
 • Thiết kế Đồ họa
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
2Chương trình đào tạo

Như nhau

3

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh

(Các học phần chuyên môn). 

Tiếng Việt.

Từ năm thứ 2, tài liệu giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

4

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên trước khi vào học chuyên môn. Nếu sinh viên chưa có chứng chỉ có thể tham gia các lớp học thuộc chương trình tiếng Anh của Trường.

Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Khuyến cáo sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra sớm để học tập tốt.

Từ năm thứ hai, có thể chuyển sang hệ GM nếu đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.

5

Cam kết việc làm tại CMC và các công ty đối tác của CMC

Ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính: Cam kết việc làm cho sinh viên.

Ngành Quản trị Kinh doanh: Trường sẽ giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Trường sẽ giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

6

Thực tập

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC (kể cả nước ngoài).

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC.

7

Học phí

Như nhau (trong năm học 2023-2024).

8

Giáo trình, tài liệu

Bằng tiếng Anh.

Năm thứ nhất: bằng tiếng Việt/Anh.
Từ năm thứ hai: bằng tiếng Anh.

9

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

Giống nhau (có ghi hệ đào tạo).

10

Giới thiệu và hỗ trợ việc làm

11

Trang bị kỹ năng mềm, khởi nghiệp

12

Trang bị kỹ năng “Công dân số” và “Công dân toàn cầu”

13

Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ

14

Company tours, CxO talks