Hệ đào tạo tiêu chuẩn

HỆ ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Tốt nghiệp sớmLàm việc sớmTrưởng thành nhanh

1. Tổng quan về hệ đào tạo Tiêu chuẩn (standard mode)

Chương trình đào tạo đại học thuộc hệ Tiêu chuẩn tại Trường Đại CMC học kéo dài trong 3 năm với 9 học kỳ (mỗi năm 3 học kỳ). Với hệ đào tạo tiêu chuẩn tại Trường Đại học CMC, sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào: hệ Tiêu chuẩn không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa.

Về đào tạo tiếng Anh trong quá trình học: sau khi nhập học, sinh viên được làm bài kiểm tra và được xếp lớp phù hợp với trình độ trình độ tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên sẽ cần hoàn thành cấp độ 4 (trên tổng số 6 cấp độ) của chương trình đào tạo tiếng Anh Trường Đại học CMC để đạt được trình độ IELTS 4.5 (tương đương với B1). Điều này đảm bảo rằng sinh viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh tối thiểu, đủ để tham gia vào các hoạt động học tập và nghiên cứu cũng như giao tiếp, làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Lựa chọn hệ đào tạo: sinh viên có thể lựa chọn học hệ Tiêu chuẩn (Standard mode) hoặc hệ Song ngữ (Global mode) trước hoặc sau khi nhập học (sau khi biết kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào).

Chuyển hệ đào tạo: trong quá trình học, sinh viên có thể chuyển hệ đào tạo nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, việc chuyển hệ học này chỉ được cho phép thực hiện trước học kỳ 7 để đảm bảo sự liên tục và nhất quán trong quá trình học tập.

2. Lộ trình đào tạo hệ Tiêu chuẩn

3. So sánh hệ đào tạo Tiêu chuẩn và hệ đào tạo Song ngữ

Stt Tiêu chí Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM) Hệ đào tạo Song ngữ (GM)
1 Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Việt Ít nhất 30% môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Mỗi học kỳ, có ít nhất 1 môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngay từ học kỳ 1.
2 Yêu cầu tiếng Anh đầu vào (trước khi vào học Học kỳ 1 chính khoá) Không. Sinh viên vào học Học kỳ 1 chính khoá. Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 6 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC.
3 Yêu cầu tiếng Anh đầu ra (trước khi tốt nghiệp) Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 trở lên hoặc B1 hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 4 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC.. Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 6 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC
4 Đảm bảo việc làm tại Samsung, CMC và các công ty đối tác của CMC Không Đảm bảo việc làm cho SV theo học các ngành Công nghệ
5 Học tiếng Anh trong quá trình học chuyên môn Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc B1 hoặc tương đương sẽ cần theo học và hoàn thành cấp độ 4 (trong tổng số 6 cấp độ) của chương trình tiếng Anh tại Trường Đại học CMC. Không
6 Thực tập 100% SV được thực tập tại Samsung, CMC, các doanh nghiệp VNR500. 100% SV được thực tập tại Samsung, CMC, các doanh nghiệp VNR500.
7 Ngành đào tạo Tất cả các ngành Ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh.
8 Học phí Giống nhau Giống nhau
9 Nội dung đào tạo chuyên môn Giống nhau Giống nhau
10 Giáo trình, tài liệu Giáo trình: tiếng Việt
Tài liệu tham khảo: tiếng Anh
Giáo trình: giáo trình quốc tế tiếng Anh
Tài liệu tham khảo: tiếng Việt
11 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp Giống nhau Giống nhau
12 Giới thiệu việc làm, Hội chợ việc làm
13 Trang bị kỹ năng mềm
14 Trang bị kỹ năng “Công dân số” và “Công dân toàn cầu”
15 Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ
16 Company tour, CxO talk

Các ngành đào tạo trong hệ tiêu chuẩn năm 2023

Trắc nghiệm nghề nghiệp MBTI

Giúp khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp

1. Tổng quan về hệ đào tạo tiêu chuẩn

Hệ đào tạo tiêu chuẩn tại Trường Đại học kéo dài trong 3 năm, tương đương với 9 học kỳ. Đặc điểm đáng chú ý của hệ tiêu chuẩn là không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào. Sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa.

Tiếng Anh trong hệ tiêu chuẩn được xem như một môn học kỹ năng, sinh viên sẽ học song song tiếng Anh và các môn học chuyên ngành. Sau khi nhập học sinh viên được làm bài kiểm tra và được xếp lớp phù hợp với trình độ trình độ tiếng Anh đầu vào. Sinh viên sẽ cần hoàn thành tối đa 4 level tiếng Anh để đạt được trình độ B1 (tương đương với IELTS 4.5). Điều này đảm bảo rằng sinh viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh đủ để tham gia vào các hoạt động học tập và nghiên cứu cũng như giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp.

Với hệ đào tạo tiêu chuẩn tại Trường Đại học CMC, sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Sự linh hoạt trong việc lựa chọn hệ đào tạo cũng như sự chú trọng đến việc đào tạo tiếng Anh là những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sự thành công và phát triển của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường Đại học CMC.

Một ưu điểm khác của hệ này là sinh viên có thể lựa chọn học hệ tiêu chuẩn hoặc hệ song ngữ vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, việc lựa chọn hệ học này nên được thực hiện trước khi bước vào giai đoạn chuyên ngành để đảm bảo sự liên tục và nhất quán trong quá trình học tập.

2. Lộ trình đào tạo

3. Điểm khác biệt trong hệ tiêu chuẩn

Hệ đào tạo tiêu chuẩn (SM) Hệ đào tạo song ngữ (GM)
Yêu cầu trình độ tiếng Anh để được vào giai đoạn chính khóa Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa Sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương để được vào giai đoạn chính khóa
Thời gian đào tạo 3 năm (9 học kỳ) Giai đoạn tiếng Anh dự bị + 3 năm (9 học kỳ)
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Việt 30% các môn học chuyên môn sẽ được học hoàn toàn bằng TA, mỗi kỳ ít nhất 1 môn.
Học tiếng Anh Tối đa 4 level, đầu ra tương đương IELTS 4.5 Tối đa 6 level, đầu ra tương đương IELTS 5.5
Học phí Chi tiết xem tại: cmc-u.edu.vn/hoc-phi  Chi tiết xem tại: cmc-u.edu.vn/hoc-phi
Chương trình đào tạo chính khóa Không khác biệt Không khác biệt
Bằng cấp sinh viên nhận được Không khác biệt Không khác biệt
Các ngành đào tạo năm 2023 Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh

Các ngành đào tạo trong hệ tiêu chuẩn năm 2023

Trở thành tân sinh viên tại Trường Đại học CMC ngay hôm nay​

Giới thiệu về hệ đào tạo tiêu chuẩn

  • Hệ tiêu chuẩn được đào tạo trong 3 năm (9 học kỳ)
  • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào, sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa
  • Tiếng Anh dược xem như 1 môn học kỹ năng và sẽ được học trong quá trình học chuyên ngành với đầu ra là B1 (tương đương IELTS 4.5).
  • Sinh viên được chọn học hệ tiêu chuẩn hoặc hệ song ngữ bất kỳ lúc nào, ưu tiên việc chọn trước khi vào học chuyên ngành.

Lộ trình đào tạo

Phân biệt hệ tiêu chuẩn và hệ song ngữ

  • Hệ tiêu chuẩn được đào tạo trong 3 năm (9 học kỳ)
  • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào, sinh viên sau khi nhập học sẽ được vào thẳng học kỳ 1 của giai đoạn chính khóa
  • Tiếng Anh dược xem như 1 môn học kỹ năng và sẽ được học trong quá trình học chuyên ngành với đầu ra là B1 (tương đương IELTS 4.5).
  • Sinh viên được chọn học hệ tiêu chuẩn hoặc hệ song ngữ bất kỳ lúc nào, ưu tiên việc chọn trước khi vào học chuyên ngành.

Các ngành học trong hệ đào tạo tiêu chuẩn