Hệ đào tạo song ngữ

HỆ ĐÀO TẠO SONG NGỮ

Vững hành trang - sẵn sàng sự nghiệp

1. Tổng quan về hệ đào tạo Song ngữ (Global mode)

Chương trình đào tạo thuộc hệ Song ngữ tại Trường Đại học CMC là một chương trình đặc biệt dành cho sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh để học các môn chuyên ngành. Điều này nhằm tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên trong lĩnh vực chuyên môn, phát triển kỹ năng học tập, sớm thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Với hệ đào tạo Song ngữ: có ít nhất 30% các môn học sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh, mỗi học kỳ ít nhất 1 môn học được học bằng tiếng Anh.

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào: hệ Song ngữ yêu cầu tiếng Anh đầu vào IELTS 5.5 hoặc B2 hoặc tương đương. Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương thì sẽ tham gia bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào và được xếp lớp tương ứng với trình độ tiếng Anh của mình. Sau khi sinh viên hoàn thành cấp độ 6 của chương trình tiếng Anh của Trường Đại học CMC sẽ được vào học học kỳ 1 chương trình chính khóa.

Lựa chọn hệ đào tạo: sinh viên có thể lựa chọn học hệ Tiêu chuẩn (Standard mode) hoặc hệ Song ngữ (Global mode) trước hoặc sau khi nhập học (sau khi biết kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào).

Chuyển hệ đào tạo: trong quá trình học, sinh viên có thể chuyển hệ đào tạo nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, việc chuyển hệ học này chỉ được cho phép thực hiện trước học kỳ 7 để đảm bảo sự liên tục và nhất quán trong quá trình học tập.

Trang bị kỹ năng: Ngoài việc học các môn chuyên môn, sinh viên hệ đào tạo Song ngữ sẽ được trang bị các kỹ năng Công dân toàn cầu (Global citizen skillset) và Công dân số (Digital citizen skillset). Điều này bao gồm khả năng hiểu biết và tương tác với các vấn đề đa dạng văn hóa, giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế, cũng như khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hệ đào tạo song ngữ tại Trường Đại học CMC mang đến cho sinh viên một môi trường học tập quốc tế, hiện đại, phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường toàn cầu ngày càng phát triển.

2. Lộ trình đào tạo hệ Song ngữ

3. So sánh hệ đào tạo Tiêu chuẩn và hệ đào tạo Song ngữ

Stt Tiêu chí Hệ đào tạo Tiêu chuẩn (SM) Hệ đào tạo Song ngữ (GM)
1 Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Việt Ít nhất 30% môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Mỗi học kỳ, có ít nhất 1 môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngay từ học kỳ 1.
2 Yêu cầu tiếng Anh đầu vào (trước khi vào học Học kỳ 1 chính khoá) Không. Sinh viên vào học Học kỳ 1 chính khoá. Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 6 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC.
3 Yêu cầu tiếng Anh đầu ra (trước khi tốt nghiệp) Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 trở lên hoặc B1 hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 4 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC.. Có. Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc vượt qua level 6 chương trình tiếng Anh dự bị của Trường ĐH CMC
4 Đảm bảo việc làm tại Samsung, CMC và các công ty đối tác của CMC Không Đảm bảo việc làm cho SV theo học các ngành Công nghệ
5 Học tiếng Anh trong quá trình học chuyên môn Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc B1 hoặc tương đương sẽ cần theo học và hoàn thành cấp độ 4 (trong tổng số 6 cấp độ) của chương trình tiếng Anh tại Trường Đại học CMC. Không
6 Thực tập 100% SV được thực tập tại Samsung, CMC, các doanh nghiệp VNR500. 100% SV được thực tập tại Samsung, CMC, các doanh nghiệp VNR500.
7 Ngành đào tạo Tất cả các ngành Ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh.
8 Học phí Giống nhau Giống nhau
9 Nội dung đào tạo chuyên môn Giống nhau Giống nhau
10 Giáo trình, tài liệu Giáo trình: tiếng Việt
Tài liệu tham khảo: tiếng Anh
Giáo trình: giáo trình quốc tế tiếng Anh
Tài liệu tham khảo: tiếng Việt
11 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp Giống nhau Giống nhau
12 Giới thiệu việc làm, Hội chợ việc làm
13 Trang bị kỹ năng mềm
14 Trang bị kỹ năng “Công dân số” và “Công dân toàn cầu”
15 Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ
16 Company tour, CxO talk

Các ngành đào tạo trong hệ Song ngữ năm 2023

Trắc nghiệm nghề nghiệp MBTI

Giúp khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp