Hệ đào tạo song ngữ

HỆ ĐÀO TẠO SONG NGỮ

Vững hành trang - sẵn sàng sự nghiệp

1. Tổng quan về hệ Song ngữ (Global Mode – GM)

Chương trình đào tạo hệ Song ngữ (Global Mode – GM) kéo dài trong 3 năm với 9 học kỳ (mỗi năm 3 học kỳ) được sử dụng là CTĐT chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và Trường ban hành. Ngôn ngữ giảng dạy dùng tiếng Anh (các học phần chuyên môn).

Đối với hệ GM, hiện Trường đào tạo các ngành sau đây:

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào: hệ Song ngữ yêu cầu tiếng Anh đầu vào IELTS 5.5 hoặc B2 hoặc tương đương. Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương thì sẽ tham gia bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào và được xếp lớp tương ứng với trình độ tiếng Anh của mình. Sau khi sinh viên hoàn thành hết cấp độ 6 của chương trình tiếng Anh của Trường Đại học CMC sẽ được vào học học kỳ 1 chương trình chính khóa.

Chuyển hệ đào tạo: Sinh viên hệ GM không đủ điều kiện để tiếp tục học tập theo quy định của Trường thì được xem xét chuyển sang học CTĐT hệ SM hoặc thôi học theo quy định của Trường Đại học CMC.

2. Lộ trình đào tạo hệ Song ngữ

2. Thông tin về hệ Song ngữ (GM) và hệ Tiêu chuẩn (SM)

STT

Nội dung

Hệ Song ngữ (Global Mode – GM)

Hệ Tiêu chuẩn (Standard Mode – SM)

1Ngành đào tạo
  • Công nghệ Thông tin
  • Khoa học Máy tính
  • Quản trị Kinh doanh
  • Công nghệ Thông tin
  • Khoa học Máy tính
  • Quản trị Kinh doanh
  • Thiết kế Đồ họa
  • Ngôn ngữ Nhật
  • Ngôn ngữ Hàn Quốc
2Chương trình đào tạo

Như nhau

3

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh

(Các học phần chuyên môn). 

Tiếng Việt.

Từ năm thứ 2, tài liệu giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

4

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên trước khi vào học chuyên môn. Nếu sinh viên chưa có chứng chỉ có thể tham gia các lớp học thuộc chương trình tiếng Anh của Trường.

Không yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Khuyến cáo sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra sớm để học tập tốt.

Từ năm thứ hai, có thể chuyển sang hệ GM nếu đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.

5

Cam kết việc làm tại CMC và các công ty đối tác của CMC

Ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính: Cam kết việc làm cho sinh viên.

Ngành Quản trị Kinh doanh: Trường sẽ giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Trường sẽ giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

6

Thực tập

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC (kể cả nước ngoài).

100% sinh viên được thực tập tại CMC và các công ty đối tác của CMC.

7

Học phí

Như nhau (trong năm học 2023-2024).

8

Giáo trình, tài liệu

Bằng tiếng Anh.

Năm thứ nhất: bằng tiếng Việt/Anh.
Từ năm thứ hai: bằng tiếng Anh.

9

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

Giống nhau (có ghi hệ đào tạo).

10

Giới thiệu và hỗ trợ việc làm

11

Trang bị kỹ năng mềm, khởi nghiệp

12

Trang bị kỹ năng “Công dân số” và “Công dân toàn cầu”

13

Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ

14

Company tours, CxO talks