TS. Nguyễn Việt Hùng

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Đại học Greifswald, Đức.
  • Cử nhân tại Đại học Khoa học Huế.

Quá trình công tác

  • Từ 2018 –  nay: Giám đốc trí tuệ nhân tạo và dữ liệu Topica Edtech Group
  • Từ 2014 – 2018: Nghiên cứu viên chính phần mềm đầu tư, WorldQuant LLC (công ty Mỹ chi nhánh Việt Nam)
  • Từ 2012 – 2014: Giảng viên, chương trình Carnegie Mellon University, Đại học Văn Lang
  • Từ 2012 – 2014: Trưởng phòng CNTT, Indochina Telecommunication Technology
  • Từ 2011 – 2012: Trưởng phòng CNTT BeaconNC Ltd. (Công ty Nhật chi nhánh Việt Nam)
  • Từ 2009 – 2011: Nghiên cứu viên, Đại học Kingston, Anh
  • Từ 2008 – 2009: Postdoctoral, Đại học Ecole Polytechnique, Pháp
  • Từ 2001 – 2008: Giảng viên khoa Toán, Đại học khoa học Huế