TS. Đặng Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Viện KHCN Quân sự.
 • Cử nhân tại Học viện Quân sự VAAZ-Brno, Tiệp Khắc.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Trường Đại học CMC.
 • Từ 2022 – 2023: Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam.
 • Từ 2019 – 2023: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC.
 • Từ 2018 – 2023: Trưởng lab Blockchain Lab Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Từ 2017 – 2023: Giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Từ 2017 – 2021: Phó chủ tịch Câu lạc bộ FINTEC/Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
 • Từ 2014 – 2023: Trưởng tiểu ban Tiểu ban chuẩn SC35/Ban chuẩn quốc gia về CNTT/Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 • Từ 2012 – 2014: Phó Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin/Cục CNTT/BTTM (Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng).
 • Từ 2008 – 2012: Phó Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về An toàn thông tin/Viện KHCNQS.
 • Từ 1998 – 2008: Trưởng phòng tích hợp hệ thống Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự.
 • Từ 1990 – 1997: Trợ lý nghiên cứu Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự.

Các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

TT Tên chương trình, đề tài Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Cấp quản lý (NN, Bộ, trường,…) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề tài: “Xây dựng bản đồ và lộ trình đổi mới công

nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam

2021 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài
 

 

2

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị mật mã hiệu năng cao có khả năng tích hợp trong các sản phẩm dùng trong thông tin liên lạc và truyền số liệu”. 2014 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài
 

 

3

Đề tài “Nghiên cứu phát triển Hệ điều hành điều khiển thời gian thực và tích hợp vào một số loại máy tính nhúng phục công nghệ Tự động hóa”. 2013 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
 

4

Dự án “Xây dựng trung tâm mô phỏng cấp chiến dịch/chiến lược cho Học viện Quốc phòng”. 2015 Cấp Bộ Chủ trì nhánh
 

5

Dự án “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong An ninh Quốc phòng”. 2013 Cấp Bộ Chủ trì nhánh
 

 

6

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính phần tử phóng tên lửa đất đối đất 8K-14E cài đặt trên thiết bị kỹ thuật số cầm tay (PDA)”. 2010 Cấp binh chủng Chủ trì nhánh
 

7

Phần mềm tính toán phần tử bắn cho pháo binh trên thiết bị số cầm tay. 2009 Cấp binh chủng Chủ trì
 

8

Phần mềm đo đạc pháo binh trên thiết bị số cầm tay.  2009  Cấp binh chủng  Chủ trì
 

 

9

Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CNTT chuyên nghiệp và đào tạo nghề tin học cho thanh niên quân đội”, 2008 Cấp Bộ Tham gia
 

10

Dự án “Tăng cường năng lực CNTT tại Học Viện Quốc phòng”.  

2007

 

Cấp Bộ

 

Chủ trì nhánh

 

11

Đề tài “Ứng dụng chuẩn không dây trong tự động hóa”.  

2006

Cấp viện KHCNQS  

Chủ nhiệm đề tài

 

12

Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ”.  

2006

 

Cấp Bộ

 

Chủ trì nhánh

 

13

Đề tài “Nghiên cứu, lập chương trình quản lý dữ liệu công binh trên bản đồ số”.  

2005

 

Cấp binh chủng

 

Tham gia

14 Dự án “Unicode tiếng Việt”. 2004 Cấp Bộ Chủ trì nhánh
15 Giải pháp “Tên miền tiếng Việt” – Giải 3. 2004 Vifotec Chủ trì nhánh
16 Sản phẩm Vietkey Linux

– Giải nhất.

2002 Giải Trí tuệ  Việt Nam Chủ trì

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

TT Tên bài báo Năm công bố Tên, số tạp chí công bố Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)
1 “Chứng minh đại số phép cộng điểm trên đường cong twisted Edwards ( tổng quát )” 2023 Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông Đồng tác giả
2 “Xây dựng một lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên hệ mật id-based” 2017 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
3 “Đề xuất mô hình chữ ký số tập thể đa thành phần tổng quát và kết hợp với một số mô hình khác”. 2016  

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự

Tác giả
4 “Chế tạo thiết bị VPN IPSec bằng phần cứng đầu tiên ở Việt Nam”. 2014 Tạp chí CNTT & TT Tác giả
5 “Xây dựng và phát triển hệ điều hành quân sự cho máy tính PC”. 2012 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
6 “Lược đồ chữ ký số tập thể đa thành phần dựa trên song tuyến tính”. 2012 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
7 “Phần mềm ký và xác thực các văn bản hành chính quân sự”. 2012 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Đồng tác giả
8 “Xây dựng hệ thống hạ tầng khóa công khai ứng dụng trong công tác tham mưu chỉ huy”. 2012 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Đồng tác giả
9 “Đánh giá lược đồ thuật toán chữ ký số tập thể Popescu và đề xuất sửa đổi”. 2011 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
10 “Tự động hóa tính toán phần tử phóng cho tên lửa Scud”. 2011 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
11 “Lược đồ chữ ký số tập thể đa thành phần dựa trên bài toán Lô-ga-rit rời rạc”. 2011 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự Tác giả
12 Tiêu chuẩn Việt Nam: “TCVN-6909: Unicode tiếng Việt”. 2001 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tác giả

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

TT Tên bài báo Năm công bố Tên, số tạp chí công bố Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)
1 Enhancement of voting scores with multiple attributes based on VoteRank ++ to identify influential nodes in social networks” 2022 Data and Information in Online Environments Đồng tác giả
2 “Short-term electricity load forecasting using heat index by neural basis expansion analysis and LSTM for multiple time series” 2022 IOS Press Đồng tác giả
3 “Anomaly Detection in Automatic Meter Intelligence System Using Positive Unlabelled learning and Multiple Symbolic Aggregate Approximately” 2022 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (ISI) Đồng tác giả
4 “A Novel Approach for Anomaly Detection in Automatic Meter Intelligence System Using Machine Learning and Pattern Recognition” 2020 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (ISI)  Đồng tác giả
5 “The Applying Of Internet Of Things (Iot) In Buiding E- Government Of Estonia And Lessons For Vietnam” 2020 The European Journal of Economics and Management Sciences, Issue 2/2020 Đồng tác giả
6 “Germany’s Policies On Developing Iot (Internet Of Things) Technology Market And Lessons For Vietnam” 2020 European Science Review 11-12 2020 Đồng tác giả

Báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

TT Tên báo cáo khoa học Thời gian hội thảo Địa điểm tổ chức hội thảo Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)
 

1

“Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên hệ mật Id-based”  

2017

Hội thảo Khoa học và Giáo dục Đồng tác giả
2 “Flexible Proof-of- Work” 2017 Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT(FAIR’10) Đồng tác giả
3  

“Đề xuất chữ ký số ủy nhiệm và ứng dụng cho ủy nhiệm chi trong hệ thống bitcoin”

2017 Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR’10) Đồng tác giả
4 “Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể ủy nhiệm một thành viên ký dựa trên hệ mật đường cong elliptic” 2017 Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Tác giả
5 “Đề xuất lược đồ chữ ký số một thành viên ủy nhiệm tập thể ký dựa trên hệ mật đường cong elliptic” 2017 Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin Đồng tác giả
6 “Đề xuất chữ ký số tập thể ủy nhiệm đa thành phần dựa trên hệ mật định danh”. 2016 Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin Đồng tác giả
7 “Đề xuất chữ ký số mù tập thể đa thành phần dựa trên hệ mật đường cong elliptic”, 2016 Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin Tác giả

Báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế

TT Tên báo cáo khoa học Thời gian hội thảo Địa điểm tổ chức hội thảo Mức độ tham gia (tác giả/ đồng tác giả)
1 “Vietnamese Named Entity Recognition on Medical Topic” 2022 Lecture Notes in Networks and Systems Đồng tác giả
2 “A New Method for IP- Camera Based Face Anti-Spoofing Systems” 2021 The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021) Đồng tác giả
3 “A New System for License Plate Recognition in Traffic Violation Scenarios in Vietnam” 2021 The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021) Đồng tác giả
4 “Vietnamese spelling error detection and correction using BERT and N-gram language model” 2021 The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021) Đồng tác giả
5 “A new approach for large-scale face-feature matching based on LSH and FPGA for edge processing” 2021 The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2021) Đồng tác giả
6 “MSMS: A Multi- section Multi-signature Model with Distinguished Signing Responsibilities 2017 International Conference on Machine Learning and Soft Computing Tác giả
7 “A new multi-proxy multi-signature scheme based on elliptic curve cryptography” 2017 Conference on Information and Computer Science (NICS) 2017 Tác giả
8 “New Elliptic Curve Digital Multisignature Schemes for Multi- section Messages”. 2012 IEEE Proceeding RIVF 2012 Tác giả

Hoạt động giảng dạy

Bậc đại học

TT Tên học phần Năm Ngôn ngữ giảng dạy Cơ hữu/ Thỉnh giảng Đơn vị đào tạo
1 An toàn mạng 2017 – 2023 Tiếng Việt Cơ hữu Học viện CN Bưu chính Viễn thông
2 An toàn mạng nâng cao 2017 – 2023 Tiếng Việt Cơ hữu Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Bậc sau đại học (cao học)

TT Tên học phần Năm Ngôn ngữ giảng dạy Cơ hữu/ Thỉnh giảng Đơn vị đào tạo
1 An toàn phần mềm 2018 – 2020 Tiếng Việt Thỉnh giảng Học viện Kỹ thuật mật mã
2 Kiểm thử xâm nhập 2020 – 2022 Tiếng Việt Thỉnh giảng Học viện Kỹ thuật mật mã