NCS. ThS. Trương Thùy Trang

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • NCS tại Trường Kinh doanh Ascencia – Thành viên của College de Paris.
  • Thạc sỹ tại Trường Đại học Việt Đức.
  • Thạc sỹ tại Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt).
  • Kỹ sư tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Quá trình công tác

  • Năm 2023 – nay: Hỗ trợ Giám sát và Đánh giá (M&E) Dự án tại Tổ chức ActionAid.
  • Năm 2023: Chuyên viên Tư vấn Lao động, Du học & Định cư tại AMDI Group.
  • Từ 2018 – 2023: Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, pháp lý và Quản lý dự án tại Bồ Đào Nha tại Công ty BSOP.
  • Từ 2009 – 2011: Kỹ sư KTXD tại Công ty Thikeco.