ThS. Trần Thị Yến

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ tại Đại học Aston, UK.
  • Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2021 – 2022: Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế tại Công ty CP đầu tư và phát triển CID Việt Nam.
  • Năm 2019: Trợ lý Kinh doanh Quốc tế tại Công ty CP xuất nhập khẩu VNPLUS.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
Đề xuất chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2016-2017 Cấp Khoa Trưởng nhóm