ThS. Trần Minh Anh

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Phương Đông.
  • Từ 2020 – 2022: Trưởng nhóm R&D và xuất bản phẩm/Giáo viên tại Công ty CP Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam.
  • Từ 2019 – 2020: Chuyên viên phát triển khách hàng tại Công ty SHINGAKI (Nhật Bản).
  • Từ 2014 – 2018: Trưởng nhóm Giáo viên Tiếng Nhật/Giáo viên tại Công ty cổ phần Ub9.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
ベトナムにおける日本語教育分野でのアクティブラーニングの応用性―ハノイの大学における日本語教育の事例

(Tình hình ứng dụng Active learning trong giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam-Trường hợp giáo dục tiếng Nhật trong trường đại học tại Hà Nội)

2017-2019 Trường Chủ trì