ThS. Nguyễn Thị Diệp

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Nottingham Trent, Anh Quốc.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Hà Nội.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2022 – 2023: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường THPT Trần Hưng Đạo.
  • Năm 2021: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường TH & THCS Newton 5.
  • Từ 2017 – 2019: Nhân viên phòng đào tạo/Admin tại Trung tâm Anh ngữ Apollo.
  • Từ 2016 – 2019: Trợ giảng tại Trung tâm Anh ngữ Apollo.