ThS. Đào Khánh Linh

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ tại Trường Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh.
  • Cử nhân tại Trường Đại học Ngoại thương.

Quá trình công tác

  • Năm 2023 – nay: Giảng viên tại Khoa Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học CMC.
  • Năm 2018 – nay: Quản lý trung tâm Hệ thống giáo dục Toan.vn.
  • Năm 2016 – 2018: Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Mầm nhỏ.
  • Năm 2013 – 2015: Chuyên viên marketing tại Apollo English.