ThS. Bùi Quỳnh Giang

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
 • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Quá trình công tác

Từ 2023 – nay:

 • Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC
 • Giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Quá trình hoạt động nghệ thuật

Năm 2024:

 • Một trong số họa sĩ được in trong sách “Nghệ sĩ trẻ Việt Nam đương đại” do Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng NXB Mỹ thuật xuất bản [tr.92-93]

Năm 2023:

 • Tác phẩm “Đối diện” trưng bày tại Triển lãm tranh in “Bên trong” do CLB Nghệ sĩ trẻ – Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
 • Bộ tác phẩm “Dịch chuyển” trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023.
 • Hội Viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – ngành: Đồ họa.

Năm 2022:

 • Bộ tác phẩm “Dịch chuyển” đạt giải thưởng đồng hạng tại Triển lãm “Những người làm vườn” do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng.
 • Bộ tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Vòng lặp” do CLB Nghệ sĩ trẻ – Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
 • Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm kết quả Sơn mài do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.

Năm 2020:

 • Tác phẩm “Tự họa” trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020.

Năm 2019:

 • Tác phẩm “Cao Bằng” đạt giải và trưng bày tại tại Triển lãm sinh viên – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
 • Tác phẩm “Cao Bằng” trưng bày tại Triển lãm giao lưu Việt – Hàn.

Năm 2018:

 • Tác phẩm “Tan” đạt giải khuyến khích tại Triển lãm sinh viên – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.