TS. Phạm Thị Hà

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Kyushu University, Nhật Bản.
  • Thạc sĩ tại University Brunei Darussalam, Brunei Darussalam.
  • Cử nhân tại Học viện Tài chính.

Quá trình công tác

  • Năm 2023: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Năm 2021 – nay: Giảng viên tại Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN.
  • Năm 2020: Giảng viên tại Đại học quốc dân Neijiang, Trung Quốc.
  • Từ 2008 – 2015: Giảng viên tại Đại học Hòa Bình.