Phạm Ngọc Diệp

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân tại Đại học Dartmouth – Hoa Kỳ.

Quá trình công tác

  • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
  • Từ 2017 – 2022: Giáo viên Tiếng Anh.
  • Từ 2010 – 2017: Phóng viên tại Hãng tin tài chính Bloomberg.