TS. Nguyễn Thị Hà Châu

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Kinh tế Kĩ thuật Plekhamov, Mạc Tư Khoa Cộng Hòa Liên Bang Nga
  • Cử nhân tại Viện Hàn lâm Kinh tế Kĩ thuật Plekhamov, Mạc Tư Khoa Cộng Hòa Liên Bang Nga

Quá trình công tác

  • Từ 1974 – 1980: Nghiên cứu viên tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nhà nước
  • Từ 1980 – 1990: Nghiên cứu viên tại Tập đoàn dệt may, Viện nghiên cứu may mặc
  • Từ 1997 – 2012: Nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu ứng dụng quân nhu, Bộ Quốc Phòng
  • Từ 2012 – 4/2022: Trưởng Khoa Mỹ thuật & Thiết kế kiêm Hiệu trưởng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu
  • Từ 5/2022 – nay: Trưởng Khoa Mỹ thuật & Thiết kế tại Trường Đại học CMC