NCS. ThS. Nguyễn Minh Kiên

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

 • NCS tại Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • Thạc sĩ tại Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội
 • Cử nhân tại Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội

Quá trình công tác

 • Từ 2013 – 2015: Giảng viên cơ hữu tại Đại học Kinh Bắc
 • Từ 2014 – 2016: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Hòa Bình
 • Từ 2014 – 2022: Giảng viên cơ hữu tại Đại học FPT
 • Từ 2020 – 2023: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Từ 2022 – nay: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC

Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
 1 Quan điểm thiết kế phổ quát dưới góc nhìn giao lưu tiếp biến văn hóa  2022 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 40/2022
2 Lịch sử nghiên cứu mầu sắc và những ảnh hưởng tới trường phái nghệ thuật châu Âu từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 2021 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 37/2021
 3 Yếu tố đường nét trong hội họa  2021 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 36/2021
 4 E-Learning, cơ hội và thách thức trong đào tạo Mỹ thuật ứng dụng  2020 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 34/2020.
5 Tích hợp môn Giải phẫu tạo hình và Hình họa vẽ mẫu người tại các trường nghệ thuật, xu hướng của giáo dục hiện đại 2020 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 33/2020
 6 Ý nghĩa minh triết của trống đồng Đông Sơn một hướng tiếp cận mới  2020 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 32/2020
 7 Áp dụng Rubric trong xây dựng tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên ngành mỹ thuật ứng dụng  2020  Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 32/2020
 8 Không gian công trình công cộng cho người khiếm thị tiếp cận, nhìn từ góc độ pháp  2020  Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 68/2020
 9 Không gian nội thất công trình công cộng cho người khiếm thị tiếp cận nhìn từ góc độ nghệ thuật  2019  Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 30/2019
 

 10

Nghệ thuật tổ chức không gian nội thất cho Người khiếm thị tiếp cận – từ giá trị nhân văn tới giá trị thẩm mỹ  2018  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng, số 30/2018
 11 Phương pháp ký họa theo tỷ lệ và cấu trúc giải phẫu cơ thể – từ lý thuyết đến thực hành  2018  Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, số 25/2018
 12 Triển lãm mỹ thuật toàn quốc khu vực 1 lần thứ 28  2023  Hội mỹ thuật Trung ương
13 Triển lãm minh họa toàn quốc lần thứ 3 Hội mỹ thuật Trung ương
 14 Triển lãm mỹ thuật toàn quốc khu vực 1 lần thứ 27  2022  Hội mỹ thuật Trung ương
15 Triển lãm toàn quốc “Bìa sách Việt Nam” 2022 Hội mỹ thuật Trung ương
16 Triển lãm hội họa 2019 Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa
17 Triển lãm logo toàn quốc lần thứ nhất 2018 Hội mỹ thuật Trung ương
 18 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích – Phủ kín phần âm bản tấm cắt CNC trang trí Nộp đơn năm 2019, nhận bằng năm 2023  Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN

 1. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích (tác giả) – Thiết bị giáo dục mỹ thuật cho trẻ em, Đại học FPT

Giải thưởng mỹ thuật ứng dụng:

Giải thưởng minh họa sách báo và ấn phẩm năm 2023 – Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Giải nhất:
 1. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) sản phẩm CN – CN phụ trợ tiêu biểu Tp. HCM năm 2016.
 2. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Tổng cục CN Quốc phòng Việt Nam năm 2016.
 3. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) bảo tàng Quảng Ninh 2015.
 4. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Hớn Quản năm 2014.
Giải nhì:
 1. Cuộc thi thiết kế phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh hóa” năm 2016.
 2. Cuộc thi thiết kế huy hiệu “Công dân gương mẫu tỉnh Thanh hóa” năm 2016.
Giải ba:
 1. Cuộc thi thiết kế biểu trưng “Tập thể kiểu mẫu tỉnh Thanh hóa” năm 2016.
Giải đồng hạng:
 1. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Mộc Châu năm 2015.
Giải khuyến khích:
 1. Cuộc thi thiết kế logo huyện Vĩnh Linh năm 2017.
 2. Cuộc thi thiết kế logo Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2017.
 3. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) sản phẩm CN – CN phụ trợ tiêu biểu Tp.HCM năm 2016.
 4. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Du lịch Thanh Hóa năm 2016.
 5. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Ninh năm 2016.
 6. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) tỉnh Ninh Thuận năm 2016.
 7. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Ban Dân Vận Trung ương Đảng năm 2015.
 8. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Hàm Tân năm 2015.
 9. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh năm 2014.
 10. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Du lịch Quảng Bình năm 2014.
 11. Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Hội sinh viên TP HCM năm 2014.

Kinh nghiệm thực tế:

 1. Tham gia thiết kế và thi công nhiều công trình nội thất của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Trung tâm ngoại ngữ Andersen – Bắc Ninh, Khách sạn Sơn Hà – Nghĩa Lộ, Siêu thị Nga Sơn – Thanh Hóa v.v.
 2. Logo Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh – Thọ Xuân – Thanh Hóa (Đang sử dụng).
 3. Logo trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa – Ngọc Lạc – Thanh Hóa (Đang sử dụng).

Khen thưởng:

Bằng khen:

 1. Ủy Bân nhân dân tỉnh Ninh Thuận: đạt giải khuyến khích trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) tỉnh Ninh Thuận.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: đạt giải nhì Cuộc thi thiết kế phù hiệu “Vì sự phát triển Thanh hóa”.
 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: đạt giải nhì Cuộc thi thiết kế huy hiệu “Công dân gương mẫu tỉnh Thanh hóa”.
 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: đạt giải khuyến khích Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Du lịch Thanh Hóa.

Giấy khen

 1. Sở công thương thành phố Hồ Chí Minh: đạt giải nhất trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) sản phẩm CN – CN phụ trợ tiêu biểu Tp. HCM.
 2. Sở công thương thành phố Hồ Chí Minh: đạt giải khuyến khích trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) sản phẩm CN – CN phụ trợ tiêu biểu Tp. HCM.
 3. Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản: đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Hớn Quản.
 4. Ban chấp hành Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh: đạt giải khuyến khích trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Hội sinh viên Tp. HCM.