ThS. Nguyễn Khánh Vân

Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
 • Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác

 • Hiện tại:
  • Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC;
  • Hỗ trợ trị liệu nghệ thuật cho trẻ bị tự kỷ – Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý giáo dục Tâm An.
 • Năm 2022: Phó trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng – Trường Đại học Nguyễn Trãi.
 • Từ 2017 – 2022: Giảng viên cơ hữu khoa Đồ hoạ – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
 • Từ 2008 – 2012: Trưởng phòng thiết kế – Công ty Vega Corporation.
 • Từ 2006 – 2007: Hoạ sĩ thiết kế – Công ty QC-TM Ngân Hà.
 • Từ 2005 – 2006: Hoạ sĩ thiết kế – Công ty Hội nghệ sỹ ADTC.