TS. Nguyễn Duy Việt

Giảng viên Khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Trường Quản lý đại học Lancaster.
 • Thạc sĩ tại Trường Quản lý đại học Lancaster.
 • Cử nhân tại Học viện Ngoại giao.

Quá trình công tác

 • Từ 2022 – nay: Giảng viên tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2021 – nay: Trưởng Ban Đầu tư tại Tập đoàn Công nghệ CMC.
 • Từ 2017 – 2021: Giám đốc điều hành tại Công ty Đầu Tư Quốc Tế Thiên Trường.
 • Từ 2011 – 2017: Trưởng Ban Đầu tư quốc tế tại Tập đoàn Viettel.
 • Từ 2009 – 2011: Phó giám đốc bộ phận Đông Nam Á tại Bộ Công thương.
 • Từ 2008 – 2009: Chuyên gia tư vấn tại Công ty Kinetic Cubed, Anh.
 • Từ 2007 – 2008: Chuyên gia tư vấn tại Công ty Intersperience, Anh.
 • Từ 2002 – 2005: Chuyên viên khối Nhật Bản tại Bộ Công thương.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Market Power & Efficiency Hypothesis: Evidence from M&A in Aviation Markets in the United States and European Union 2006 Trường Chủ trì
2 Firms’ Strategic Behaviours in Vietnam Telecommunications Market: An analysis of Industrial Organization 2009 Trường Chủ trì