TS. Ngô Trí Trung

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên khoa Kinh doanh và Quản lý

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ tại Đại học Thương mại.
 • Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Cộng hòa Áo.
 • Cử nhân tại Griggs University, Hoa Kỳ.

Quá trình công tác

 • Năm 2023: Giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học CMC.
 • Từ 2022 – nay: Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế tại Trường Đại học Hòa Bình.
 • Từ 2019 – 2022: Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.
 • Năm 2019: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học East London, UK.
 • Từ 2018 – nay: Giảng viên tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.
 • Năm 2018: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Help, Malaysia.
 • Từ 2016 – 2017: Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty Ernst & Young VN.
 • Từ 2014 – 2016: Trợ lý Kiểm toán tại Công ty Ernst & Young VN.

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Năm công bố Tên bài báo,tên các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách mã số đề tài Mức độ tham gia
2012 Nhìn lại giá cả sáu tháng đầu năm 2012 Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2012 Các vấn đề cần triển khai để tái cơ cấu hiệu quả các tập đoàn quốc doanh Tạp chí Thanh tra Chính phủ Tác giả
2012 Nợ xấu và giải pháp xử lý nợ xấu Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2013 Đảm bảo tín dụng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ: khó khăn, thử thách và giải pháp Tạp chí Thanh tra Chính phủ Tác giả
2013 Những điểm nghẽn cần giải quyết để xử lý nợ xấu một cách có hiệu quả và triệt để Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2015 Những bất cập trong cần sửa đổi về cơ chế định giá đất trong Luật đất đai 2013 Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2016 Kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý và ổn định là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2016 Sức ép lên lãi suất và tỷ giá 2016 sẽ mạnh hơn Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2016 Khắc phục lỗi do áp thuế sai trong việc tính giá cơ sở xăng dầu gây thiệt hại cho người tiêu dùng Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 102-2/2016 Tác giả
2016 Những vấn đề cần hoàn thiện cơ chế điều hành giá xăng dầu Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 104-6/2016 Tác giả
2016  Liên Bộ tính “nhầm” thuế tiêu thụ đặc biệt, nên hành xử thế nào? Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 108-10/2016 Tác giả
2017 Quỹ Bình ổn: Công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá xăng dầu Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 118-08/2017 Tác giả
2018 Cổ phần hóa, thoái vốn tại DNNN: Cần lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tốt Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2018 Hoàn thiện công tác định giá cơ sở trong kinh doanh xăng dầu Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 132-10/2018 Tác giả
2018 Nhìn lại diễn biến giá xăng dầu thế giới năm 2018 và dự báo 2019 Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 134-12/2018 Tác giả
2019 Giải ngân vốn đầu tư công chậm là một trong những “điểm tối” trong bức tranh sáng của nền kinh tế năm 2019 Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Tác giả
2018 Giải pháp phát triển thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam Tạp chí Công Thương, số 4/2018 Tác giả
2019 Thúc đẩy việc sử dụng công cụ phái sinh trong kinh doanh xăng dầu ở nước ta Tap chí Kinh tế – Ban Kinh tế Trung ương, số tháng 5/2019 Tác giả
2019 Bất cập của Nghị định 83/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu Tap chí Tài Chính Doanh Nghiệp, số 9/2019 Tác giả
2019 Đưa sản phẩm xăng dầu lên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – một trong những công cụ phòng ngừa rui ro về biến động giá. Tạp chí Kinh tế – Ban Kinh tế Trung ương, số 50 tháng 10/2019 Tác giả
2020 NĐ 81/2020/NĐ-CP đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào khuôn khổ nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán Tác giả
2020 Gỡ vướng tiếp cận vốn tín dụng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp Tác giả
2020 Một số nội dung cần cân nhắc đảm bảo tính hiệu quả, hợp lý và sự minh bạch khi sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 151-5/2020 Tác giả
2020 Cần sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng công cụ phái sinh trong Nghị định 83/CP về “kinh doanh xăng dầu”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 152-7/2020 Tác giả
2020 Dự báo giá dầu thô trong 10 năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, số 9/2020 Tác giả
2020 Một số nội dung mới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 12/2020 Tác giả
2020 Một số nội dung mới về cơ chế điều hành giá trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tạp chí Tài chính, số 12/2020 Tác giả
2020 Cơ chế điều hành giá tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp Tác giả
2021 Giao dịch hàng hoá thông qua Thị trường Giao dịch hàng hoá – các vấn đề cần thảo luận Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán Tác giả
2022 Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh và bền vững Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán Tác giả
2022 Bảo hiểm giá xăng dầu, công cụ quan trọng trong phòng ngừa rủi ro về giá Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp Tác giả